Ottar Johansen fra Hvaler Høyre hadde et innlegg i FB 2.4 2020, hvor han proklamerte at han oppfattet motforestillingene mot hotellplanene på Sand som «mer følelsesladede enn rasjonelle».

En relativt sterk påstand som faller inn under det som kan betegnes som klassisk hersketeknikk. Det er generell basiskunnskap at hersketeknikker er noe man tyr til når argumentene ikke strekker til, noe som leder oss til neste spørsmål.

Hvilke sterke argumenter kan Ottar Johansen vise til som taler for bygging av et 20 etasjers hotell på Sand? Ikke mange, viser det seg. En forventning om flere titalls arbeidsplasser og en udokumentert påstand om dekning av en sårt tiltrengt hotellkapasitet.

Når det er en kjensgjerning at halvparten av arbeidsplassene i hotellbransjen går til lavtlønnede arbeidsinnvandrere samt at vi allerede har overnattingssteder med ledig kapasitet, så blir dette litt løst i fisken.

Det medfører riktighet at en rekke mindre overnattingssteder har vært prøvd før. Det er en kjent sak at naive politikere gang på gang har godkjent prosjekter som menigmann har sett som en omgåelse av hytteforbud mv.

Det ligger vel i kortene at den sikreste økonomien i hotellprosjektet er at det skjer en omregulering til leiligheter. Det ville i så måte være en katastrofe hvis politikerne, om de mot formodning skulle godkjenne hotellprosjektet, ikke samtidig påla et rivningspåbud den dagen hotellet ikke viser seg bærekraftig.

Ottar Johansen nevner ikke med et ord Hvalers fortrinn, naturen. Han nevner betegnelsen monstermaster mer som et utslag av følelsesladede motforestillinger enn rasjonelt begrunnede innvendinger. Ergo er også all motstand mot store prosjekter føleri.

Her er vi vel ved kjernen av problemet. De fleste som har sett den voldtekten av naturen som har skjedd enkelte steder på Hvaler i forbindelse med kraftledningene, rister på hodet. De fleste ser at Hvalers egenart på denne måten sakte forvitrer.

Hvis man da etter denne glippen åpner for et 20 etasjers hotell et stenkast fra Nasjonalparken på Hvaler, så vil dette være en oppsiktsvekkende mangel på helhetstenking. Enkelte politikere synes å være villig til å sette Hvalers egenart i spill for en mulig profitt for de få.

Ottar Johansen fremstiller det slik at et fåtall hytter blir berørt. Seriøst! Store deler av Hvalers befolkning og natur blir berørt av et slikt prosjekt, og hvis man ikke evner å se det, så oppfordres det til at man tenker seg om en gang til. Og ja, vi er mange som ønsker det beste for Hvaler uten at det er irrasjonelt.