Det er kirkene i sentrum og Gressvik/Onsøy som arrangerer ferieklubben som er åpen 2. og 3. oktober. De byr blant annet på sportslige aktiviteter og naturopplevelser.

Tiltaket er en del av kirkens satsing på barn og unge.

Mandag 2. oktober arrangeres ferieklubben på Gressvik mens Gamle Glemmen kirke fungerer som base 3. oktober.

Fristen for å melde seg på er søndag 25. september. Det kan skje via Glemmen menighets hjemmeside (www.kirken.no/glemmen).