Jeg har fulgt oppslagene i f-b.no om mangel på sykehjemsplasser med stor interesse. Jeg vet at ca. 40 pleietrengende på Fredrikstad korttidssenter venter på varig plass på sykehjem. Der bor de på dobbeltrom og skal kun bo der i tre–fire uker. Søknaden om sykehjemsplass skal behandles innen én måned, men tildelingskontoret bruker opp til tre–fire måneder, og slik kan vi ikke ha det.

Anne-Line Dahle sier tiden ikke strekker til. «Vi gjør så godt vi kan og det samme gjør betjeningen på korttidssenteret.»

Der får de bra mat og pleie, men ikke noe personlig. Lite skjer her og vi frykter at våre nære er plassert der for å dø.

Palma Johansen på 90 år, som er alvorlig syk, har allerede bodd der 60 dager og hennes nærmeste frykter det er der hun vil ende sitt liv. «Vi følger henne med stor sorg og ekstra leit er det kun å få besøke mor to ganger i uka grunnet koronaen.»

Hjemme venter også drøye 40 syke eldre som blir ivaretatt av sine egne. De får hjemmesykepleie, men mørketallene i Fredrikstad er høye. Det er akutt manko på 100 sykehjemsplasser og vi oppfordrer politikerne til å samarbeide på tvers av partier og håper ordfører Nygård umiddelbart tar tak i dette og ønsker en gjenåpning av Emil Mørchs Minne! Det er en god løsning for de eldre og pleietrengende.

Vi liker ikke å sette grupperinger opp imot hverandre, men våre syke eldre har bygget velferdsstaten Norge og må få en verdig avslutning på livet! Vi bør vi se på integreringen og hva den koster kommunen og landet vårt. Norge og Fredrikstad kan ikke la integreringen gå på bekostning av våre eldre og pleietrengende! De har og betalt sin skatt for en verdig alderdom!

Hører du, ordfører Nygård?

Les også

La ikke politisk prestisje stenge for flere sykehjemsplasser