I innlegget «Er det like stas å snakke om fortetting nå?» lister Fredrikstad Senterparti opp flere gode tiltak for hvordan vi skal rasere norsk landbruk- og naturområder.

«En spredt bosetting – vil være fremtidsrettet og bærekraftig når vi ser for oss kommende utfordringer», skriver partiet om korona-situasjonen. Slik kan vi bygge ned den mest verdifulle matjorda og bynære skogs- og naturområder. Vi kan øke antall bilreiser, skape en mindre effektiv kollektivtrafikk, øke bruken av penger på vei og offentlig infrastruktur. Avstand til barnehage og skole bli lenger, slik at ungene blir mer avhenge av foreldrene når de skal delta på fritidsaktiviteter eller benytte kulturtilbud.

Ved å bygge spredt kan vi forverre folkehelsen, da det er mindre sannsynlighet for at vi velger å gå eller sykle til hverdagslige gjøremål. Vi kan skape mindre liv i byene våre, og utradere kafeer og restauranter, som ikke ennå er gått konkurs på grunn av korona.

Å sko seg på pandemien

Senterpartiet nører opp under en koronapolemikk som ikke er partiet verdig. Det spesielle med alle forslagene Sp lister opp, er at de er i direkte konflikt med landbrukets interesser. Ved å legge til rette for en mer spredt eneboligbebyggelse, legges det press på arealer utenfor byene. Opsjonsavtaler med grunneiere inngås, for å sikre at arealene på sikt skal bygges ned. Velger vi en tydelig arealpolitikk, der utbyggingen skal skje i byene, gir vi et klart signal om at vi ønsker å bevare landbruket. Vi må heller bidra til å utvikle en urban kultur, der vi ser verdien av å bo i byer.

En av årsakene til pandemien vi står oppe i, er at mennesket har tatt plassen fra de ville dyrene, ved å ødelegge natur, hugge ned skog og breie seg utover. Som Anne Sverdrup-Thygeson, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet sier til NRK «Når vi forringer natur og reduserer mangfoldet er det ofte de mest robuste artene som blir igjen, de som tåler mye. Noen av dem kan være bærere av sykdommer uten selv å bli syke».

Det arealplanmessige svaret på koronakrisen er ikke en ytterligere spredning av boliger og mennesker. Jeg håper Senterpartiet ønsker å bidra til å sikre et minst mulig menneskelig fotavtrykk. Slik kan vi bevare norsk landbruk, og styrke byene som bærekraftige bomiljøer.

Om Carlson og Nomad

Bengt M. Carlson er utdannet by- og arealplanlegger ved NMBU.

Nomad jobber med stedsutvikling og nabolagsinvolvering, (og hjelper utbygger med å realisere sine prosjekter).

Plankontoret er et datterselskap av Mad arkitekter, som står bak prosjektet Nygaardsplassen og de nye planene for Trosvikstranda.

Les også

Sorry, Senterpartiet – dette ble for enkelt om fortetting