Holdingselskap konkurs – leverte aldri årsregnskap

Det er ingen ansatte involvert og det er beskjedne beløp i konkursen til Forza Holding AS.