Holberg om funn i ny barnevernsrapport: - Det er alvorlig

Barnevernet følger ikke godt nok opp barn i fosterhjem, og mangler gode nok systemer for å sikre at hjelpen som gis er god nok. Kontrollutvalgsleder Rita Holberg reagerer sterkt på at man heller ikke har fulgt tidligere pålegg fra bystyret.