Hjørgunn gård mistet inntektene over natten – ber om hjelp til å redde dyrene

– Endelig, sukket Anne Britt Østby (59) da Hjørgunn gård onsdag så smått startet med en aller første ridefysioterapitimen etter at koronakrisen inntraff. Men viruset fratok gården inntekten og situasjonen er så prekær at lokalsamfunnet nå bes om å bidra.