I NRK den 13. juli (og i FB 19. juli, red.anm.) kunne vi lese om historien til Frida fra Bergen og hvordan retten til fritt behandlingsvalg reddet livet hennes i kampen mot anoreksien. Denne retten vil Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt fjerne.

Fridas historie

Kronikken om Frida var skrevet av tanten hennes som mente at «uten fritt behandlingsvalg, hadde Frida vært et innrammet bilde». Det gjorde et stort inntrykk å lese hennes historie.

Etter fem år med en grusom sykdom fikk og tok Frida tilbake livsgnisten etter en lengre behandling ved Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad. Hun har i dag fullført videregående og er ansatt ved sykehuset i Bergen. Frida fikk muligheten til ett nytt liv gjennom behandling ved private Capio gjennom ordningen fritt behandlingsvalg som står i fare for å avvikles ved høstens valg.

Livsviktig

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter kan fritt velge mellom offentlige og godkjente private behandlingstilbud. Uansett hva man velger eller hvor tykk lommeboken er, tar staten alltid regningen. Denne pasientretten innførte Høyre i regjering i 2015 og det er nettopp denne ordningen som gjør livsviktige behandlinger som Capio i Fredrikstad tilgjengelig for alle. For de svakeste, og ikke bare de rikeste. Dersom venstresiden får bestemme, vil dette igjen bli forbeholdt kun folk med mye penger.

Tør ikke starte opp

Etter å ha lest den sterke historien til Frida fra Capio i Fredrikstad, er det spesielt trist at frykten for et regjeringsskifte til høsten gjør at stiftelsen ikke vil åpne et nytt tilbud i Bergen slik som planlagt. Monika Fagerli ved Capio sa til BT i mai at hun var usikker om en etablering i Bergen, selv om hun er klar over at behovet er stort. Arbeiderpartiets skepsis til ordningen gjør det vanskelig å gå videre med det viktige tilbudet.

Høyre går derfor til valg på at 100.000 flere skal få tilbud om behandling gjennom ordningen de neste fire årene. Unge med spiseforstyrrelser er en enormt viktig pasientgruppe. Denne gruppen vil bli dypt sviktet ved en eventuell avvikling av ordningen. De er heller ikke alene i bruken av retten til fritt behandlingsvalg. Nesten 60 000 har tatt i bruk retten siden 2015. Det er spesielt pasienter som Frida innenfor psykisk helse og rus som får mest ut av et alternativt tilbud.

De har ikke et svar

Frida er ikke alene, hun er en av mange. Vi har ikke råd til at unge mennesker blir kasteballer i systemet når det de trenger er hjelp her og nå. Det er derfor mye viktigere at vi sikrer et tilbud om behandling enn hvem som utfører behandlingen. Faktum er et at det er for mange syke barn og unge til at vi har plasser nok til å hjelpe alle med en gang. Da er vi avhengige av løsninger som fritt behandlingsvalg for å bidra der det offentlige ikke strekker til.

Når de rødgrønne ønsker å avvikle ordningen, må de kunne vise til hvordan de skal sikre at pasienter som Frida og hennes familie får den hjelpen de trenger. Det har de ikke gjort.

Når det handler om liv og død kan man ikke ty til halvferdige løsninger. Det skylder vi både pasientene og de pårørende.