Her er mye uvitenhet i kommentarfeltene på Face og unødvendige anklager om kompromisset KrF og regjeringen gjør med Frp.

FN definerer flyktningestatus på bakgrunn av tap av hjem og fare for liv og helse. Blant mange titalls millioner mennesker på flukt er både kristne, muslimer og andre. Ahmadiyya, nevnt i avtalen og i VG, er en muslimsk minoritet som er forfulgt i Pakistan. Jesidier var utsatt for folkemord av IS. Kristne er trakassert, forfulgt eller drept i Nigeria – hvor Boko Haram vil ha Sharialover – i Pakistan, Sudan, Iran, Irak, Midtøsten og Indonesia – forfulgte minoriteter slik noen også er på grunn av kultur, kjønn og politikk.

At FN peker på disse som utsatt for trakassering og forfølgelse er nødvendig. Men kan Norge be spesifikt om kristne og muslimske FN-flyktninger? Vet ikke? Kjenner ikke jusen, men det var ikke uvanlig for eksempel på Balkan på 1990-tallet, at man fordelte flyktningene fra Bosnia og avtalte at muslimer hjalp muslimer, katolikker hjalp katolikker, ortodokse hjalp ortodokse og vi evangeliske lutheranere følte et særlig ansvar for evangelisk kristne familier.

Et aspekt var at muslimske flyktninger kjente seg tryggere hos sine egne osv. Det hadde ikke noe med diskriminering å gjøre. Alle sørget for alle, men tok mest ansvar for sine egne «barn», slik vi i familien har en plikt til å hjelpe naboens barn, men normalt spiser våre egne ved vårt bord og får penger til klær av mor og far.

Om det ikke skulle være lov etter flyktningekonvensjonen, har Frp fått katta i sekken og en dårlig deal.

Også Paulus, som ofte er sitert på 'her er ikke jøde eller greker' sier: «Gjør godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen.» Galaterne 6,10.

Det må bare ikke misbrukes! Menneskeverdet er gyldig for alle og bekreftet en gang for alle det er absolutt og foranderlig!