Det er sterke meninger lokalt angående Gudebergjordet, som er avsatt til fremtidig byutvikling. Det er forsøkt å starte flere konsepter på området, uten at noe har blitt realisert.

Vi er fire studenter fra Høgskolen i Østfold, i studiet Innovasjon og Prosjektledelse, som har fått i oppgave å utvikle et konsept på Gudebergjordet gjennom en bacheloroppgave for Isegran Eiendom. Målet vårt er å utvikle et konseptet vil gi samfunnsverdi for byen.

For å finne informasjon om dagens situasjon gjorde vi et dypdykk på internett.

Hva er situasjonen i Fredrikstad i dag?

Situasjonen i dag er at det er lav sysselsetting i Fredrikstad. Ifølge SSB var det i 2019 var rundt 23 prosent av befolkningen ikke var i arbeid eller studiesituasjon. Det er 4 prosent høyere enn landsgjennomsnittet på om lag 19 prosent .

Det er mangel på arbeidsplasser og næringsbygg i byen og bedrifter flytter ut av kommunen. I tillegg er Fredrikstads beboere under landsgjennomsnittet når det kommer til utdanning, og de rager høyt på de fleste statistikker som omhandler dårlig helse. NRK publiserte en artikkel i 2019 der de gjennomgikk helsestatistikker fra SSBs levekårsundersøkelse på fylkesnivå. Denne viste:

«Av 90 statistikker kommer Østfold dårligst ut i 32 av dem – over en tredjedel».

Reiselivet blomstrer sommerstid

Fredrikstad er en koselig og vakker by med gratis byferge som tar deg med til blant annet Isegran og Gamlebyen. I 2017 ble byen kåret av VG til Norges mest attraktive by. Dette takket være at Visit Fredrikstad & Hvaler jobber aktivt for å gjøre byen mest mulig attraktiv, med mange aktiviteter og trekkplaster. Men spørsmålet er hvordan knekke koden til å trekke folk til byen resten av året?


Nasjonal reiselivsstrategi

I den nasjonale reiselivsstrategien som strekker seg frem til 2030 har overskriften «Sterke inntrykk med små avtrykk».

Strategiens ambisjon er at Norsk reiseliv skal bidra aktivt til at alle FNs bærekraftsmål nås.

De seks spesifikke målene som er i fokus er nr. 8, 9, 11, 12, 13 og 17.

Ifølge denne strategien vil reiselivsnæringen endre seg nasjonalt og internasjonalt med tanke på det grønne skiftet, digitalisering, samt følger av pandemien. Norge har satt som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2030 ved å redusere CO2-utslippene med minst 50 prosent, som betyr at det må skje endring og innovasjon i både privat og offentlig sektor. Men samt medvirkning fra befolkning og sivilsamfunn er essensielt for å få dette til. Det må skje en kraftig omstilling for å nå disse målene, men hva må til?

Konseptutvikling

Det er som sagt varierte synspunkter i lokalbefolkningen og kommunen med tanke på hva som er ønskelig å ha på området. Så for å få til et best mulig konsept trenger vi deres mening, lokalbefolkningen. Derfor inviterer vi til en aldri så liten diskusjon for å få mer kjøtt på beinet.

Konseptene vi vurderer i oppgaven vår er:

– Kolonihageby: En frodig oase ved innkjøring til Fredrikstad med byhage/ parseller, kiosk med el-sykkelutleie, restaurant med kortreist mat, grillhus, 30 hytter med hageflekk for utleie på årsbasis med mulighet for å dyrke egen mat. Aktivitetsområder som volleyball og bocciabane som brukes til skøytebane på vinteren.

– Bystrand: Saltvannsbasseng med tilhørende bygg bestående av kontorer og lokaler for utleie, restaurant med drivhus i toppetasje i glass. Aktivitetsområder rundt basseng og bygg.

– Smart/tiny studentboliger: Fokus på grønn utvikling, ved bruk av bærekraftige materialer.

Et forskningsprosjekt basert på å se hvor mye studenter kan redusere CO2-utslipp gjennom studiet. Dette vil gi samfunnet en pekepinn på hvordan fremtidens samfunn kan se ut, for å redde planeten.

Studentboliger for utvekslingsstudenter i masterstudiet smart energi. Studentene må leve så miljøvennlige som mulig, og være en del i ett større forskningsprosjekt for å kartlegge hvordan vi kan redusere utslipp for fremtiden.

Minihusene brukes til feriehytter for utleie på sommerstid.

– Innovativ restaurant: Mulighet for å lage mat selv på kjøkken for utleie, råvarer kan kjøpes på stedet, kortreist og lokal mat i fokus. Felles spisested. Utsalg Rekoring.

– Kornåker: Bruke området til korn som resten av jordet, til tross for forurensning.

Vi trenger din hjelp, og det gjør du ved å svare på undersøkelsen vår.

Takk fra oss i Bachelorgruppen!