Først: Takk til Trygve Heyerdahl for sitt engasjement for heltid. Det er et engasjement vi deler! I sitt tilsvar 15. juni kritiserer Trygve Heyerdahl SV for å ikke ha gjort noe for å styrke retten til heltid under vår tid i regjering. Heyerdahl har flere poenger om utfordringene med å jobbe for heltidskultur, for det er et komplekst felt, men han tar heldigvis feil om SV.

Siden Stoltenberg-regjeringen, som SV var en del av, la ut penger i statsbudsjettet som arbeidsgivere kunne søke på med mål om å få flere hele stillinger, har det vært mange prosjekter om dette rundt omkring i hele landet. I mange kommuner har SV-representanter stått i front for å kjempe for hele og faste stillinger, også uten statlig støtte. Flere har lykkes, mange har møtt motstand.

I Fredrikstad kommune pågår det for tiden et stort heltidsprogram, som jobber helt fra grunnfjellet, nemlig de ansatte, med å legge om driften slik at man får flere heltidsstillinger. Man skynder seg langsomt, for å oppnå resultater som har de ansatte med på laget.

Men det er faktisk slik at de kommuner som er nærmest heltidskultur ligger nord i landet. Forskerne forklarer blant annet dette med at kvinner og menns inntekt er mer lik i nord. Derfor henger også heltid sammen med kampen for et likestilt samfunn, og likelønn. Derfor er heltidskamp også en likestillingskamp.

De siste åtte årene er det derimot ikke SV, men høyresiden som har styrt landet. Resultatet av åtte år med Erna ved roret er stadige angrep på arbeidsfolks rettigheter og liberalisering av arbeidslivet, inkludert midlertidighet og tilkallingsjobbing. Kommunene har blitt pålagt flere oppgaver uten å få statlig inndekning for det, og derfor har økonomien blitt trangere. Denne politikken presser kommunene til å kutte i både helse og velferd.

Les også

Tusenvis av kvinner får aldri hel jobb, selv om de ønsker det. Det er ikke rettferdig

Økt grunnbemanning avhenger av et skikkelig løft for kommune-Norge. Under de to siste stortingsperiodene har SV gang på gang fremmet forslag om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven, senest dette halvåret. Vi har også satt av penger i våre alternative budsjetter til satsinger på heltid og likelønn. SVs kommuneopplegg ville gitt 5,5 milliarder mer til kommunene.

De som ønsker mer av denne politikken, må også stemme for den.

Problematikken Heyerdahl løfter frem er godt kjent for oss, for dette er en av våre viktigste saker, men for å lykkes må alle gode krefter samles for å erstatte dagens arbeiderfiendtlige regjering med en regjering som vil ta kampen for et seriøst arbeidsliv, med rett til faste og hele stillinger, og deretter må det jobbes strategisk og grundig for at ansatte også er med på veien, for det er de ansatte det handler om. Ikke Erna, ikke SV, men de som ønsker seg hele og faste stillinger. Det er dem vi kjemper for.