Gå til sidens hovedinnhold

Het debatt da Høyre & co ville ha inn nye miljøkrav for bygging av Onsøyheimen

Alle var enige om at det var en gledens dag da bystyret ga startskuddet for å få bygging av Onsøyheimen ut på anbud. Men ikke alle var like glade da Høyre & co ville legge inn nye krav i anbudet nå.

For abonnenter

– Smør på flesk.

– Vil føre til utsettelse av hele prosjektet.

– Dårligere forslag enn det vi har vedtatt fra før.

Det manglet ikke på kritiske kommentarer i debatten da bystyret torsdag ga grønt lys for neste etappe i prosessen med å få nye Onsøyheimen på plass og sa ja til å bygge sykehjemmet etter de vedtatte tegningene.

Ville ha inn nye miljøkriterier

Det var forslaget fra Høyre, Venstre og KrF om å vektlegge miljø- og energivennlige løsninger for bygningsmassen i den videre prosessen kritikken fra posisjonen var myntet på. Partiene ønsket å vektlegge miljø- og klimaaspektet som en del av tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget.

– Skal man følge opp alle festtalene om miljø, må man faktisk gjøre noe med det, sa Arne Sekkelsten (H).

Forslaget førte til at bystyrets ja til bygging av Onsøyheimen ble en lang debatt. Innvendingene fra flertallspartiene gikk hovedsakelig på at hensynene i forslaget er ivaretatt fra før. I tillegg uttalte flere at det ville føre til nok en utsettelse av byggingen dersom man skal legge inn nye momenter som skal vektlegges nå.

Massiv motstand

– Dette blir smør på flesk og vil forsinke utbyggingen. Dette forslaget er vagt og ikke konkret. Klimaplanen vår, derimot, er helt konkret rundt dette, sa Helene Matri (Ap) med henvisning til miljøkravene i klimaplanen bystyret har vedtatt tidligere.

– Jeg tenker at dette er noe som ivaretas av byggteknisk forskrift, sa Bjørnar Laabak (Frp).

– Vi vil ikke støtte Høyre her. Dette forslaget er i realiteten et utsettelsesforslag og det er dårligere enn det som allerede er vedtatt i våre planer. Dette stemmes ned fordi det er et dårligere miljøforslag enn det vi allerede har vedtatt, sa Atle Ottesen (Ap).

Undret seg over påstand om forsinkelse

Både Høyre, Venstre og KrF stilte seg undrende til at forslaget om nye miljøkriterier kan føre til at byggingen blir utsatt.

– Jeg oppfatter ikke dette som et utsettelsesforslag, snarere mer poengtering av retningen mot klimavennlige løsninger, mente Trond Svandal.

Teknisk direktør Atle Holten ble bedt om å svare på hva som vil være konsekvensene av forslaget til Høyre & Co. Han opplyste at totalentreprisen er ferdig utarbeidet og han mente at kravene fra kommunens miljøplan var godt ivaretatt der.

Bekreftet at nye kriterier vil forsinke

– Hvis man nå skal gå tilbake gjøre om grunnlaget og legge til andre kriterier, må det gjøres arbeid på det – da må vi komme tilbake med revidert fremdriftsplan, sa Holten.

Forslaget til H, V og KrF fikk bare støtte fra MDG, i tillegg til deres egne stemmer.

– Jeg støtter Sekkelsten. Man kan si vi har kommuneplaner som ivaretar det vi skal gjøre, men i praksis blir det ikke slik, sa Erik Skauen (MDG).

Kommentarer til denne saken