Viser til Helene Apenes Matri sitt innlegg i FB  vedrørende erstatning av sykehjemsplasser med omsorgsboliger. Her prøver hun å fremstille det som de øker tilbudet og gjør tjenesten bedre.

Å kalle det heldøgns omsorg gjør ikke at omsorgsboliger med tilstedeværende personell på dag og kveld er det samme som sykehjem. Det er to ulike tjenestetilbud som ikke kan sammenlignes, og det er alvorlig at AP prøver å villede befolkningene med en slik retorikk.

Det å prøve å fremstille oss som kjemper for rettighetene for de svake eldre og demente, som bakstreverske som ikke ser fremover, er dårlige hersketeknikker de bør finne seg for gode til å bruke! 

Det er fint hvis Ap kan svare på hvilke pasienter, brukergrupper som skal inn i disse omsorgsboligene?

 

Forslaget om å legge ned sykehjemsplasser, som allerede er mangelvare, er kun økonomisk motivert, og ikke et ønske om å gi de eldre og demente gode og forsvarlige tjenester. Omsorgsboliger uten nattevakter, med tilstedeværende personell dag og kveld, er IKKE det samme som sykehjem.

Det er fint hvis Ap kan svare på hvilke pasienter, brukergrupper som skal inn i disse omsorgsboligene? Er det de 50 personene som venter på plass? Hvis ja, hvordan kan det da ha seg at plutselig trenger et lavere omsorgsnivå?

Hvis det ikke er denne gruppen som er tenkt dit, hvordan skal dere da løse køen som venter på sykehjemsplass?

Hva med de som allerede bor i de boligene som er tenkt som omsorgsboliger på Smertulia? Skal de flytte?

 

Les også

Demensforeningen protester: Vil kutte sykehjemsplasser før andre tilbud er på plass