Her vil politikerne finne ut om de kan anlegge blomstereng

Det gir pollinerende insekter viktig næring i tillegg til at det er et vakkert syn. Det er årsaken til at et enstemmig teknisk utvalg ber administrasjonen finne ut om det kan anlegges blomstereng mellom 2. og 3. dam i marka.