Her vil Bane NOR ha togparkeringen

Bane NOR anbefaler at togparkeringen for Moss legges til Gon på Halmstad, en snau kilometer sørøst for Rygge stasjon – og på nordsiden av dagens jernbanespor.