Her planlegges nok et boligprosjekt: Tomtene koster nesten tre millioner kroner

Ledige boligtomter er sjelden vare i Fredrikstad. På Begby er nå seks tomter til salgs, i et prosjekt som også inkluderer ni nye eneboliger. Tomtene er de dyreste i Fredrikstad.