Her kan du snart sykle trygt til Hvaler

Arbeidet med ny gang - og sykkelsti til Hvaler har kommet langt. Her ser du at den nye gang- og sykkelstien skal gå på innsiden av Hvalerveien etter å ha krysset kjøreveien ved Stokken.