På tolv forskjellige steder har kommunen lagt ut hauger med strøsand.

Byens innbyggere kan hente strøsanden, som er saltblandet, gratis.

I byen og i distriktene

Dette er henteplassene:

 • Ambjørnrød – Ambjørnrødveien/Dyrefaret ved undergangen
 • Borgehallen, Borgeveien 48 C
 • Elingårdskilen – ved bensinstasjon
 • Fjeldberg – Teglverksveien/Falkenbanen
 • Kongsten – Brakkesletta, vis-à-vis Torsnesveien 16
 • Kråkerøy kirkegård, Enhusveien
 • Leie gravlund – Gamle Kirkevei 8
 • Nylende grusplass, Soliveien 217
 • Rolvsøyhallen – Hatteveien 47
 • Tollbodplassen – grusplass
 • Værste – parkeringsplass/grusplass
 • Ålekilene – snuplass Storveien/Søndre Fageråsvei

– Ta med til naboen

Hvis det blir tomt, fyller kommunen på med mer. Strøsanden er effektivt på glatt føre og kan blant annet brukes på trapper og i innkjørsler.

Alle som henter, oppfordres til å ta med bøtte og spade. Og kommunen kommer også med følgende anmodning:

– Tenk gjerne også på naboen som ikke er i stand til å hente selv.

De som ikke klarer å hente strøsand selv, for eksempel eldre som er dårlige til bens, kan få det tilkjørt. Da kontakter man servicetorget.

– Vi ønsker å forebygge lårhalsbrudd og andre fallskader på glatta og tilbyr utkjøring av strøsand til eldre og funksjonshemmede, står det på nettsiden til kommunen.

Alle sandkasser ved skoler, barnehager og institusjoner er også fylt opp med strøsand, klare for vinteren.