Gå til sidens hovedinnhold

Her kan det sikres adgang til Seutelvas naturherligheter

Artikkelen er over 2 år gammel

Hans Ek mener et område på Seut-siden av den nye brua bør sikres for allmennheten for å gi naturelskere, hobbyfiskere, kajakkpadlere eller naturvernmyndigheter lettvint adgang til elva.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Landskapet langs Ørebekk- og Seutområdet i Fredrikstad har gjennomgått store forandringer på kort tid. På Ørebekk-siden er det allerede etablert et nytt boligområde, og på Seut er den gamle industribebyggelsen fjernet. Ny bruforbindelse over elva, med tilhørende firefelts veianlegg inn mot sentrum er i ferd med å ferdigstilles. På det gamle industriområdet skal det etableres et boligområde på lik linje med det som er etablert på motsatt side av elveløpet.

Nyanlegg av boliger langs begge sider av Seutelvas nedre løp medfører at områdene privatiseres, og at adkomsten til det gamle verkstedområdet i praksis stenges for allmennheten. Dette er en uheldig utvikling som det er mange grunner til å se nærmere på.

Rekreasjon med tilgang til vann og fri natur vil bli stadig viktigere etter hvert som bynære områder fortettes. Seutelva er allerede viktig for fritidsfiske både sommer og vinter, og nord for brua ligger vernede naturareal som uten tvil vil kunne by på rike naturopplevelser for kano- eller kajakkpadlere, dersom det gis ankomstmuligheter til elveløpet.

Bildeserie

Slik ser Ørebekk-Simo ut nå

Innbyggere av et byområde fra Ambjørnrød over Gluppe, Pettersand og Riisløkka, sammen med befolkningen på Ørebekk og Gressvik vil uten tvil komme til å sette pris på verdien av lett adgang til Seutelvas vassdrag, i kort gangavstand eller en liten sykkeltur hjemmefra. En enkel oppgradering av den nordlige delen av det gamle verkstedområdet, nær Seutbrua, kan dermed vise seg å være nøkkel til en betydelig ressursutnyttelse, på både kort og lang sikt, av hele elveløpet, både sørover og nordover fra den nye brua.

Heldigvis ligger alt forbausende vel til rette for en slik oppgradering, og det uten store kostnader. Den midlertidige anleggsbrua over Seutelva, som håndterer veitrafikken over elva inntil ny bru står ferdig, understøttes av solide betongpilarer i elveløpet. Disse pilarene er tenkt fjernet etter at anleggsperioden er over, men Statens vegvesen er villig til å overdra dem kostnadsfritt dersom kommunen ønsker det.

En av disse pilarene er nærmest genialt plassert som sluttfundament for et enkelt bryggeanlegg fra østre landside og ut i elva. Det er faktisk alt som skal til for å gi naturelskere, hobbyfiskere, kajakkpadlere eller naturvernmyndigheter lettvint adgang til hele Seutelvas nedre løp, inkludert enestående naturområder som ellers vil bli gjort praktisk talt utilgjengelige som følge av privat boligutvikling. Arealet som trengs til dette prosjektet er dessuten kommunal eiendom, og sikret fri adgang gjennom dagens jernbaneundergang. Som prikk over i-en kunne man kanskje også få til en enkel, forskjønnende oppussing av landsiden sørover opp mot det nye, private boligområdet.

Oppsummert:

1). Synergiutnyttelse av anleggskonstruksjon åpner for billig, lett tilgjengelig, allmenn utnyttelse av Seutelvas vannveier med tilhørende naturområder, som ellers blir nesten utilgjengelige som følge av utbygging eller naturgitte omstendigheter, i form av sumpområdet langs hele elveløpets nedre del.

2). Enkelt konstruert bryggeanlegg av impregnert trevirke betyr lave anleggskostnader.

3). Området er kommunal eiendom.

4). Elvebredden er ferdig spuntet nordover ned til den nye brua.

5). Adkomst er sikret via eksisterende jernbaneundergang og nyanlagt gang- og sykkelsti parallelt med ny firefeltsvei.

6). Tilgjengelig, gratis, bunnsolid fundament, konstruert med perfekt høyde for et bryggeanlegg som, uten behov for ekstra planering eller utfylling, vil få naturlig høyde i forhold til planlagt gang/sykkelsti og omkringliggende terreng ellers i området.

7). Summa summarum: En gavepakke til byens befolkning som kommunen ikke bør si nei takk til.

Les også

Pæleproblemene ENDELIG løst – se de ferske bildene fra Simo-Ørebekk

Kommentarer til denne saken