Her har Jon-Ivar Nygård og de rødgrønne sviktet

Fredrikstad er blant kommunene i Norge med aller dårligst fattigdomsutvikling under de årene Jon-Ivar Nygård og de rødgrønne har sittet ved makten.