Det har gått bra denne sommeren også, men vil det gjøre det fremover? Jeg tenker på den livsfarlige veistrekningen gjennom Slevik i Onsøy. I år 2021 er det fremdeles ikke anlagt gang- og sykkelsti på strekningen Slevik Trevarefabrikk til Rørvik.

Ved Slevik Trevarefabrikk opphører gangstien. Og den kommer ikke tilbake igjen før ved Rørvik. På denne strekningen ferdes barn, unge og gamle til fots og på sykkel, foreldre med barnevogn og hunder i bånd. Folk på joggetur og folk på rulleski. Alle myke trafikanter må dele veien med tungtransport, motorsykler og personbiler.

På denne veien er det mye trafikk om sommeren. Veldig mye. På den rette strekningen mellom østre og vestre Slevik er fartsgrensen 70 km/t. Her er det ikke sjelden at man kan observere fartsbøller i over 100 km/t. Strekningen egner seg godt til å tråkke klampen i bånn.

Et svært utsatt sted er Nestengsvingen, med avkjørsel til Mærrapanna, et veldig populært offentlig bade- og turområde. For å komme seg til Mærrapanna, er det tryggeste fremkomstmiddelet bilen. For myke trafikanter er stedet forbundet med en høy grad av risiko.

Det er nylig blitt gang- og sykkelsti til Foten og Øyenkilen. Hvorfor ikke til Mærrapanna og videre til Rørvik? Det er stortingsvalg like om hjørnet. Ansvarlige politikere i Fredrikstad kommune bør benytte anledningen til å sette fokus og prioritere på gang- og sykkelsti på denne trafikkfarlige veistrekningen på Slevik.