Gå til sidens hovedinnhold

Her er industritomten på 35 mål som ingen vil bruke

I fjor sikret Fredrikstad kommune seg en industritomt på 35 mål på Øra, etter lange forhandlinger med Viken-politikere og Statsforvalteren. Men avtalen ble så dyr at tomten ikke kan brukes.

For abonnenter

Fredrikstad skriker etter industritomter. Borg Havn har fått forespørsler fra 14 bedrifter bare det siste halvåret. Hvor vanskelig det er å finne egnede tomter, viser dragkampen om en tomt på 35 mål på Øra.

Rett ved Øra naturreservat ligger tomten, kalt KB11, som kommunen eier, og som bystyret ønsker å bruke hoveddelen av til industri, med en best mulig tilpasning til naturområdet.

Satt av til Batterireturs fabrikk og renseanlegg

Her skulle Borg Havn bygge Batterireturs fabrikk for demontering av elbil-batterier, den første i verden, og Frevar skulle få nytt renseanlegg. Politikerne i bystyret og i fylkesrådet var fornøyd med løsningen.

– Endelig er det helt klart: Fredrikstad kan bruke sin 35 mål store tomt på Øra til verdens første anlegg for retur av batterier fra elbiler, samt kommunens nye avløpsrenseanlegg, skrev fylkesråd Anne Beathe Tvinnereim (Sp) i Viken, da avtalen mellom kommunen og Viken ble vedtatt i desember 2020.

Ordfører Jon-Ivar Nygård brukte mye tid på å få frigjort tomten til industri og klarte omsider å få på plass et kompromiss både med Viken fylkesråd og Statsforvalteren. Han fikk ros fra bystyret.

Nå har både Borg Havn og Frevar trukket seg etter at prisen og de tekniske kravene for å bruke tomten kom på bordet.

Dyrere enn hva tomten er verdt

Avtalen som ble forhandlet frem med fylkesrådet i Viken og Statsforvalteren ble kort og godt for dyr. Minst 37 millioner vil det koste å oppfylle kravene, viser Multiconsults analyse.

– Vi kan ikke bruke en tomt hvor det koster mer å oppfylle kravene enn hva selve tomten er verdt, sier havnedirektør Tore Lundestad til Fredriksstad Blad.

Han stusser over at avtalen om å få bruke tomten ble inngått uten at noen hadde regnet på kostnadene.

Nå har Borg Havn igangsatt Plan B og har lyktes med å finne en egnet tomt for fabrikken i havneområdet, riktignok lenger unna Batterireturs anlegg, men fortsatt i kort og akseptabel avstand.

Frevar må reprosjektene renseanlegget

Frevar, som var godt i gang med planleggingen av renseanlegget her, flytter hele anlegget noen hundre meter for å komme seg bort fra tomten og slippe de store utgiftene.

God kontakt med naboer har gjort det mulig å finne plass til anlegget uten å bruke KB 11-tomten.

Frevar-direktør Fredrik Hellström har sørget for å reprosjektene renseanlegget.

Han sier at det blir meget vanskelig å holde tidsfristene som Statsforvalteren har satt for å få renseanlegget i gang senest 1. juli 2025.

Hvis ikke fristene holdes, venter millionbøter.

Svært krevende å bygge opp nytt naturområde

Det er ikke bare prisen på minst 37 millioner som har fått Borg Havn og Frevar til å snu. Den tekniske løsningen er svært krevende, med flytting av masser, utskiftning av stenfyllingen (sjeteen) ut mot sjøen og bygging av en fire meter høy voll, med mer.

For å skape et område på ti mål i reservatet trengs det 20.000 tonn masser, som skulle flyttes fra tomten ut i sjøen. Nå viser det seg at massene på tomten er forurenset, og at det slett ikke er noen enkel jobb å lage et 10 mål stort område i naturreservatet.

Utbyggerne frykter at det vil ta lang tid å oppfylle avtalen for å få bygge, tid som ingen av dem har.

Tore Lundestad utelukker ikke at tomten på 35 mål på Øra kan brukes en gang i fremtiden.

Men da må forutsetningene endres, med dagens avtale blir tomten liggende som naturområde inntil videre.

Kommentarer til denne saken