Mange la merke til lekteren som var fylt opp med gamle, stygge plastbåtskrog i Puttesundet torsdag.

Det var bedriften Kambo Marina As som hadde plukket opp 51 båtvrak i Hvaler-skjærgården. Blant annet en 24 fots Ancas Queen som har ligget brakk på østsiden av Asmaløy i sju år.

De omlastet flere lektere utenfor Kjøkøy før de la kursen ut mot Lera og til Kambo.

– Vi rydder opp ganske stort i Hvaler-skjærgården nå, opplyser daglig Ketil Svelland i Kambo Marina As.

Bedriften hugger opp og destruerer gamle båtskrog.

Gratis ordning

Ordningen er omtalt før, men mange er fortsatt ikke klar over den.

Støtte fra Handelens Miljøfond, Oslofjordens Friluftsråd og kommunene Hvaler, Halden, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss finansierer innsamlingen. Det betyr at dette ikke koster båteierne noe.

– Båteierne må bare melde fra til oss via vår nettside – kambomarina.no. Båtene må ligge slik at de er tilgjengelige med lekter via sjøveien. Men vi kan også hente med lastebil. Skrogene må veie under tre tonn, men vi tar også imot henvendelser på større båter og fartøy som er sunket, sier Svelland.

Bedriften har ikke lov til å hente båter uten tillatelse fra eier.

– Vi er avhengige av en innmelding fra eier, sier Ketil Svelland. – Men vi kan også hjelpe til med å bli kvitt eierløse vrak, men det krever en litt annen prosedyre og samarbeid med kommunen.

Vil ha nytt register

Ordfører Siri Martinsen i Fredrikstad kommune har tatt til orde for et nasjonalt båtregister slik at problemet med eierløse, forlatte båter skal bli lettere å rydde opp i.

Kambo Marina hentet 350 båter i Oslofjorden i fjor. Det utgjorde 687 tonn plast. 70 av båtene var fra Hvaler og Fredrikstad-skjærgården. I år blir tallet høyere.

260 tonn med kasserte fritidsbåter er hentet i Oslofjorden hittil i år.

Etterlatte båtvrak er en stor forurensningskilde.

– Når glassfiberen blir gammel og sprø så avgir den mikroplast, det samme gjør båt vrak som ligger og gnisser mot brygger og fjellsider, opplyser Svelland.

– Bunnstoffet avskalles og mikropartikler fra malingen blåser ut i naturen. Vi opplever at smøreoljer og drivstoff fra båtmotorer også renner ut i naturen. Båtene utgjør små og store miljøbomber som det er i alles interesse å få ryddet bort, sier han.

Kambo Marina As hugget opp hele 800 båtvrak i 2021.