Henning Aall hardt ut mot kommunedirektøren: – Et overgrep mot de folkevalgte

Henning Aall (MDG) mener kommunedirektøren bryter loven når varslerordningen er blitt endret i prosessen uten at bystyret er informert. – Et overgrep mot de folkevalgte, mener han om måten saken gjennomføres på.