Åpenhet er en av Hvaler kommunes verdier. Vi har imidlertid gjennom to år sett en hemmelighold-kultur utvikle seg under de rødgrønne i Hvaler kommune. Man har skjerpet inn praksisen knyttet til innsyn og vist mindre åpenhet og offentlighet.

Vi er bekymret over utviklingen siden hemmelighold bygger ned tillit.

At offentlig hemmelighold settes under debatt er både nødvendig og viktig. Det er en bred aksept for behovet for at enkelte opplysninger er skjermet av hensyn til vår egen sikkerhet og personvern. Men mange av disse sakene er, etter vårt syn, ikke av en slik art at det krever hemmelighold.

Hemmelighold skaper bare grunnlag for spekulasjon og gir inntrykk av at noe ikke tåler dagens lys. Det er ikke lett å etterprøve eller diskutere saker der saksopplysninger er hemmelige. Da vil avgjørelsene tas i lukkede rom, uten plagsomme debatter, spørsmål og diskusjoner fra opposisjon, presse eller innbyggere.

Pressen har en viktig oppgave med å stille kritiske spørsmål i et velfungerende demokrati. De passer på og etterprøver de som sitter med makten slik at det ikke skjer noe som er imot samfunnets interesser. Vi opplever en distansering til pressen i Hvaler kommune og et redusert ønske om å opplyse folket om saker gjennom pressen.

Standardsvaret fra ordføreren til pressen er dessverre blitt mer og mer at dette vil hun ikke svare på. Varaordfører påstår til og med at det er noen i Fredriksstad Blad som ikke ønsker Hvaler noe godt? Pressen gjør jo bare sin jobb i saker som ser merkelige ut både for dem og for innbyggerne.

Deres journalistiske plikt er å spørre om når, hvorfor, hvordan og hva ting koster, og de gjør en veldig god jobb.

Hva med å ta ballen istedenfor journalistene? Ordfører Vauger svarer pressen med at de vinkler ting feil, skriver negative artikler og toppen av kransekaka; at Fredriksstad Blad burde lese Hvaler budstikke for å få bedre innsikt. Bør ikke styrende politikere få kritiske spørsmål og avkreves svar for sine valg av pressen?

Åpenhet må komme innenfra.

Demokrati kommer ikke av seg selv.

Sentrale prinsipper i ethvert demokrati er åpenhet og tillit.

Hvaler høyre vil jobbe for mer åpenhet, offentlighet og etterprøvbarhet. Det betyr for eksempel å belyse de prosessene som har vært. Spesielt rundt rådmenn som har kommet og gått. Kommer vi i posisjon i fremtiden vil vi jobbe for mer åpenhet, samt avgradere mest mulig av dokumenter og saker som de rødgrønne har holdt hemmelig for offentligheten den siste tiden.