De skal motivere elevene

Oppfølging: Tina Rosenvinge (til venstre) og Hege Christine Sørensen jobber for å holde elevene på skolen. Frafall og høyt fravær er et problem for mange ungdommer.																		foto: tonje holter

Oppfølging: Tina Rosenvinge (til venstre) og Hege Christine Sørensen jobber for å holde elevene på skolen. Frafall og høyt fravær er et problem for mange ungdommer. foto: tonje holter

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Psykisk helse er ofte årsak til høyt skolefravær og frafall. Nå får elever hjelp av Tina Rosenvinge og Hege Christine Sørensen.

DEL

De er helsesøstre med erfaring fra grunnskolen i Fredrikstad. Nå sørger prosjektmidler fra Helsedirektoratet for at de skal jobbe på Frederik II og Glemmen videregående skoler.

– Vi skal jobbe med å forebygge fravær og at elever dropper ut, forteller Tina Rosenvinge og Hege Christine Sørensen.

  • LES OGSÅ: Lukk ikke døren til yrkeslivet

Bygge opp elevene

Fredrikstad kommer dårlig ut på levekårsstatistikkene. Høy arbeidsledighet og lav utdanning er noen av utfordringene. Mandag skrev FB om sterk økning i antall unge uføre, noe som i stor grad skyldes psykiske plager og lidelser: Dramatisk økning i antall unge uføre

Også når det gjelder frafall i videregående, er psykisk helse medvirkende.

Halvparten av alle som dropper ut av skolen, har psykiske vansker.

– Vi skal forsøke å bygge dem opp og hjelpe med det de sliter med. Hvis en elev har for mange problemer, hvis det er for mange tanker og kaos i hodet, er det ikke lett å ha plass til skole og lekser, påpeker Hege Christine Sørensen.

– Å styrke ungdoms psykiske helse er viktig slik at de kan ha bedre forutsetninger til å takle livets utfordringer, sier hun og kollegaen.

Sørensen har 65 prosent stilling på Frederik II, mens Tina Rosenvinge skal være på Glemmen i halv stilling. De skal begge ha samtalegrupper og individuell oppfølging.

Skilsmisse-problematikk

– Vi skal ikke lete etter de elevene som allerede er i krise, vi skal jobbe tverrfaglig på skolen for å finne de som står i fare for å slutte på skolen eller har høyt fravær, forteller Sørensen.

Foreldres samlivsbrudd, altså delte hjem, er ofte årsak til at ungdommer har det vanskelig. Det er dermed ofte grunn til fravær og frafall. Dårlige skoleresultater i 10. klasse kan være en annen årsak.

– Hvis man ikke fikser skolen, kan det gå utover selvbildet og mestringsfølelsen. Vi skal snakke med elevene, følge dem opp og motivere dem slik at de forhåpentligvis får en høyere tilstedeværelse på skolen og ikke dropper ut, sier Sørensen og Rosenvinge.

  • LES OGSÅ: Høyere økning i Fredrikstad enn på landsbasis

Artikkeltags