Gå til sidens hovedinnhold

Helsestasjon for ungdom – ingen planer om kutt

«Dersom kommunen ikke får innvilget midler til å videreføre dette, skal jeg sørge for at utvalget får et ord med i laget når videre tilbud vurderes.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Fredriksstad Blad 28.12 leser vi om det viktige tilbudet Helsestasjon for ungdom, som holder til på Nygaardsplassen. Her leveres det svært viktig forebyggende arbeid som skal sikre et godt oppvekstmiljø. Tilbudet er også spesielt nyttig for ungdom fra lavinntektsfamilier og jeg deler bekymringene til ungdomsrådet.

Som det står i artikkelen har kommunen fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til et pilotprosjekt ved stasjonen. Disse midlene dekker 100 prosent helsesykepleier og 20 prosent førstesekretær. Det har vært åpent en ekstra formiddag for alle, en ekstra ettermiddag for gutter, og man har hatt et mer utadrettet tilbud.

Kommunen har i to år søkt og – fått – prosjektmidler med varighet ett år av gangen. Vi håper nå på fortsatt støtte til dette, og svar på dette får kommunen i mars/april.

Politikerne i oppvekstutvalget har vært veldig klare på at helsesykepleiere skal skjermes i våre budsjett, og min innstilling til utvalget 17.12.20 med teksten «Helsesykepleiere forutsettes skjermet fra kutt» ble vedtatt og midler ble lagt tilbake. Det er bred politisk enighet om at dette er et område som prioriteres innenfor ellers trange økonomiske rammer.

Dersom kommunen ikke får innvilget midler til å videreføre dette, skal jeg sørge for at utvalget får et ord med i laget når videre tilbud vurderes.

Les også

Høyre støtter ungdommenes krav om helsestasjon

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.