Helsemyndighetene ber folk unngå unødvendig bruk av nødnumrene

Av