Fredrikstad kommune har gjort veldig mye bra for å utdanne og sørge for at folk får skolering og utdanning. Det har vært et fokus, og da særlig på assistenter uten formell utdanning for å få disse formelt skolert. Dette er i utgangspunktet folk som har store stillinger fra før, så de er egentlig ikke fokus og tema her.

Det som er den store utfordringen er hvordan vi rekrutterer fremtidens helsefagarbeidere. De er i ferd med å bli en skolert pariakaste som skal ta til takke med smuler når det gjelder stillingsbrøk og ansettelser. Det er faktisk en stor skam at vi forvalter en skolert ressurs på denne måten.

Ifølge «Retriver-Analyse»s siste undersøkelse var 8 av 10 utlyste stillinger deltidsstillinger. De deltidsansatte sover med mobilen under puta for å ikke gå glipp av vakter, helse-Norges løsarbeidere. Du går deg sliten og syk av å holde på slik, og folkens – dette hadde vi aldri tillatt i rene «mannsyrker».

En gjennomsnittlig stor kommune i Norge bruker ca. 100 årsverk på vikarer, Fredrikstad kommune bruker 10 talls millioner hvert år på det samme. Disse pengene kan vi bruke smartere og mer hensiktsmessig.

Det holder ikke lenger å si at vi skal satse på helsefagarbeideren og at vi trenger 40 000 i de kommende år, når virkeligheten ser totalt annerledes ut. Ja – Reidar Sten Olsen – kommunen bruker masse arbeidskraft uten formell kompetanse, og ja veldig mange av de med fagbakgrunn går i deltidsstillinger.

Fagforbundet kjemper en daglig kamp for å få folk opp i stillingsstørrelser, vi er en pådriver for formalskolering, vi er lagspiller i driften av helsetjenestene i kommunen og vi er «vaktbikkja» som bjeffer når vi er ute av kurs.

Les også

Fredrikstad kommune tar del i samfunnsansvaret for å utdanne fagarbeidere