Nytt gigantunderskudd

Høyt forbruk: Sykehuset Østfold går på et svært stort underskudd i år. Det endelige budsjettet med innsparingstiltak vil foreligge i desember.arkivfoto

Høyt forbruk: Sykehuset Østfold går på et svært stort underskudd i år. Det endelige budsjettet med innsparingstiltak vil foreligge i desember.arkivfoto

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– Dette er et underskudd vi ikke kan leve med. Vi har fått klar melding fra sykehusstyret om at det må spares.

DEL

Det sier Liv Marit Sundstøl, klinikksjef for akuttmedisin og prehospitale tjenester på Sykehuset Østfold.

Totalt 357,8 millioner

2. tertialrapport fastslår nemlig at sykehuset på Kalnes har brukt 105,8 millioner kroner for mye hittil i år. Dette kommer på toppen av underskuddet som sykehuset har fått lov til å ha, på 252 millioner kroner. I fjor var sprekken på 203 millioner kroner.

– Det er et alvorlig underskudd. Nå skal hver avdeling se på hvilke innsparingstiltak som kan settes i gang, forteller kommunikasjonssjef Bjørn Hødal.

– Det vil måtte gjøres en del tiltak som vil merkes, erkjenner han.

– Hvilke konsekvenser vil dette få for pasientene?

– Det får vi se på når vi har budsjettet på bordet. Vi er nå midt i budsjettprosessen. Men det er alltid et mål at pasientene skal merke minst mulig, svarer han.

Ett av sparekuttene som foreløpig er foreslått, er å fjerne akuttbilen. Den rykker ut med anestesisykepleier sammen med de andre ambulansene når det blir vurdert ut fra medisinske behov. Akuttbilen er en personbil, og tar i utgangspunktet ikke med pasienter.

Den er flere ganger tidligere foreslått fjernet, men har hittil fått bestå som en del av sykehustilbudet.

– Vi bruker mer penger enn vi har. Derfor har alle avdelinger på sykehuset fått i oppdrag å redusere kostnadene, sier Liv Marit Sundstøl.

Hvis akuttbilen forsvinner, vil prehospitale tjenester spare 3,5 millioner kroner i året.

Lønn og medisiner

– Vi har vurdert mange forslag innen ambulansetjenesten, dette var det vi landet på som det minst risikofylte. Men det betyr ikke at vi tar bort tilbudet om anestesitjeneste. Anestesisykepleier skal fortsatt ut til aktuelle steder, men nå med ordinær ambulanse, presiserer klinikksjefen.

Sundstøl mener at østfoldingene  fortsatt skal få et godt akuttmedisinsk tilbud, akuttbil eller ei.

– Ambulansearbeiderne våre er blant Norges mest kompetente. Vi har også tilgang til luftambulanse og SeaKing-helikopter med lege på Rygge, sier hun.

Det store underskuddet skyldes i hovedsak lønn og innleie av vikarer. Medikamentkostnader og medisinske forbruksvarer har dessuten økt, forklarer kommunikasjonssjef Hødal.

– Har Kalnes-sykehuset blitt dyrere enn forutsett?

– Innkjøringsprosessene ble dyrere, men ikke normal driftssituasjon som vi er på vei inn i nå.

Artikkeltags