Fredrikstad trenger en samlet utbygging av jernbanen med dobbeltspor, jernbanestasjon på Grønli og en klargjøringsstasjon på Rolvsøy. Det vil gi best nytte for brukerne.

Men Regjeringen er bekymret for kostnadene, og Bane NOR har foreslått å bygge dobbeltspor til Seut, og kun gjøre mindre utbedringer på dagens stasjon i Fredrikstad. Videre utbygging med ny stasjon på Grønli blir da skjøvet ut i tid. Jada, kostnadene til samferdsel i Norge må holdes på et nivå som ikke ødelegger norsk økonomi.

Etter pålegg fra Regjeringen har Bane NOR valgt å prioritere økt frekvens, mens ordfører Jon-Ivar Nygård har tatt til orde for å bygge et helhetlig knutepunkt på Grønli først, og dermed ofre frekvens på dagtid. Er dette fag mot politikk, eller er det fordi politikerne i byen vår har flere hensyn å ta?

Når det gjelder de stadig økende kostnadene, skyldes de at det er så mange år siden vi drev omfattende jernbaneutbygging at vi mangler relevante økonomiske erfaringstall. Utredninger i tidlig fase er grove med +/- 40 prosent beregnet avvik. Planarbeidet har kanskje pågått i mer enn ti år og målsettingene, faglige veiledere, samt plan- og bygningslov har endret seg. For vi som har deltatt i disse årelange utredningene har større forståelse for at tallene endrer seg enn hva man noe tabloid presenterer i mediene.

Flere enn meg forventer at utbyggingskostnadene i Moss vil passere 12 milliarder. I Holmestrand kostet stasjonen i 2016 over sju milliarder da den ble lagt i tunnel. Den fikk tre utganger hvor den ene med 70 meter heis opp til platået over det gamle sentrum, og den fikk fire spor hvor to er klarert for 250 km/t gjennom stasjonsområdet. Derfor har ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad et poeng når han sammenligner utbyggingskostnadene i Fredrikstad med andre steder.

Og hva skjedde i Holmestrand? Jo, det ble sterk befolkningstilflytting, og boligprisene steg fra ca. 35.000, – pr. kvm. til nesten 70.000, – på noen få år i stasjonens nærområde.

Gode løsninger for bane vil med andre ord redusere behovet for investeringer i veier.

Fra Fredrikstad forventer Bane NOR at ca. 1400 daglige bilbrukere vil begynne å benytte tog i stedet for bil med en samlet utbygging i Fredrikstad. Hvor mange daglige brukere som velger jernbanen fremfor bil fra Råde og Moss stasjon vil helt sikkert være langt flere. De fleste kjører i dag i morgen- og ettermiddagsrushet.

Gode løsninger for bane vil med andre ord redusere behovet for investeringer i veier. Bedre trafikkavvikling på veiene gir bedriftene, som har behov for frakt på vei, bedre og mer effektiv fremkommelighet og dermed lavere kostnader til logistikk.

Samferdsel handler om trygg og effektiv mobilitet. Vi må derfor hele tiden prioritere å bedre tilgjengeligheten. Brukerne vurderer den totale reisetiden, ikke bare transporttilbyderens tjeneste, og det er brukerens behov som må legges til grunn. Hvor lang tid og hvor komplisert er det å forflytte seg, for eksempel hjemmefra og helt frem til arbeidsstedet?

Bilen har sitt fortrinn ved at starten på reisen krever verken forberedelser eller planlegging. Ulempen er at skal du dit de fleste andre ferdes, havner du i en kø. Forskning viser at dersom en reise begynner med bil, er det mye mindre sjanse for at resten av reisen avsluttes med kollektiv eller en spasertur. Vi kjører helt frem.

Skal kollektivtilbudet kunne konkurrere med bilen, er frekvens viktig, og for tog er tilbringertjenesten viktig. Komfort, enkelhet og pris er også viktig.

I Fredrikstad stopper bussene på fem steder rundt Torvbyen. Fredrikstad Næringsforening fikk analysert om det på midlertidig basis var mulig å samle bussene på parkeringsplassen mellom fylkesvei 109 og Torvbyen, eller på andre steder i umiddelbar nærhet. Det lot seg ikke gjøre.

Nye Grønli stasjon skal koble sammen tog, buss, taxi og myke trafikanter. Det skal rydde opp i den 500 meter avlange rundkjøringen som Rv 110 og Fv 109 utgjør. Når Regjeringen ber oss om å prioritere, har vi som har jobbet for å skape bedre transportløsninger kommet til at tilbringerløsninger og en bedring i trafikkavviklingen er viktigere enn frekvens.

Vi legger også vekt på at alle de som blir berørt av en utbygging fortjener å få et svar etter opptil 30 år med usikkerhet. De har blitt holdt med godt snakk lenge nok!

Derfor støtter Fredrikstad Næringsforening det politiske miljøet som nå sier Grønli først, økt frekvens senere. Men det beste for Fredrikstad, Follo og Oslo vil være å bygge ut dobbeltsporet også.