Gå til sidens hovedinnhold

Hele landets samferdselsminister

Artikkelen er over 1 år gammel

– Jeg oppfordrer Nygård og de andre ordførerne til å fortsette trykket, og ikke godta noen light-løsning, skriver Bjørn Bringa, og gir Fredrikstad-ordføreren full støtte i debatten med samferdselsminister Jon Georg Dale.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Overskriften er identisk med ministerens debattoverskrift. At han har et behov for å påpeke dette tyder på at ordfører Nygård & Co har truffet et eller annet punkt. For øvrig synes jeg ordføreren hadde et utmerket debattinnlegg tidligere i uken, hvor han
kom med eksempler på hva som foregår av planer for infrastruktursatsinger på Vestlandet hvor ministeren kommer fra, og kostnadsberginger for disse. Likeledes inneholder ordførerens innlegg opplysninger om antall beboere som vil nyte godt av dette.

Minister Dale kommer til stadighet inn på kostnadssprekken for Intercity-satsingen fra 20 mill. til 63 mill., og hevder bombastisk at dette ikke blir aktuelt. Mitt spørsmål er da om dette skyldes prisstigning i perioden eller om vi snakker om to forskjellige entrepriser på bakgrunn av grunnforhold som har dukket opp? Jeg velger å tro det siste. Dale driver derfor med talltriksing for alt det er verdt, og det blir som å sammenligne epler og pærer.

Hvor er venstresiden med miljøvernminister Grande, samt Østfoldbenken? Har de fått beskjed om å sitte rolig i båten så den ikke velter?

Jeg oppfordrer Nygård og de andre ordførerne til å fortsette trykket, og ikke godta noen light-løsning. Det er også på tide med et tverrpolitisk trykk fra Østfoldbenken på Stortinget. Der har man sittet altfor lenge rolig i båten, men dette er ikke noe nytt, dette med referanse til flyplassen på Rygge.

Det sies at man får de politikere man fortjener, og det tror jeg stemmer. Ser man historisk på hva stortingsrepresentanter fra Østfold har hatt av rikspolitisk verv de siste +- 30 år, begrenser dette seg til Ingjerd Schou og Arvid Johansson som henholdsvis helse- og industriminister. I tillegg har Østfold blitt avspist med noen statssekretærer, verv som er viktige nok, men med begrenset påvirkning for beslutninger sentralt.

I disse dager går det en dokumentar på TV «Mannen som falt» som omhandler sivilingeniøren Jan Wiborg og hva han oppdaget vedrørende Hurum og Gardermoen som hovedflyplass. Filmen illustrerer kampen i kulissene og hvor 4-banden med tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, tidligere samferdselsminister Kjell Borgen og daværende samferdselsminister Kjell Opseth i spissen. Det hadde vært flere avstemninger i Stortinget uten vedtak, men så fikk Ap gjennomslag for en stemmerekkefølge som ble utslagsgivende. Vedtaket om Gardermoen er en av de største politiske skandaler etter min oppfatning, dette blant annet fordi;

■ 90 prosent av all flytrafikk går sørover, med dertil nedfall over Norges tettest befolkede område.
■ Strekningen fra Gardermoen til Oslo omfatter også drikkevannsmorene for hovedstaden.
■ Anslagsvis 200 hus måtte eksproprieres.

Eksempelvis kan det nevnes at Hobøl i sin tid bare tapte med få stemmer som hovedflyplass, og der ville det bare vært en håndfull gårdsbruk som måtte eksproprieres. Her var Generalløytnant Wilhelm Mohr, (Høyre) frontfigur, tidligere sjef for Luftforsvaret og en av Norges høyest dekorerte militære.

Etter min mening ble vedtaket om Gardermoen i tiden etterpå gjenstand for politisk kjøpslåing, og daværende samferdselsminister Kjell Opseth må være en av dem som hans hjemfylke har mest å takke for. Jeg husker at det under hans tid ble åpnet en tunnel til et lite samfunn i hans hjemfylke. Det var omtrent samtidig med bygging av Hvalertunnelen som for øvrig Hanna Kvanmo skal ha mesteparten av æren for, og ikke Østfoldbenken.

Her ble det operert med den gang astronomiske billettpriser. Statsråden ble da spurt om hva med billettprisen ut til det lille øysamfunnet, hvorpå han svarte at det ble gratis da det ikke var befolkningsgrunnlag som var regningssvarende. Det kan legges til at dette var et vesentlig dyrere prosjekt enn Hvalertunnelen som var bygd på sparebluss, og hvor de som ikke hadde klaustrofobi fra før hadde store muligheter til å få det.

Hele Norges samferdselsminister er selvfølgelig pliktig til å se på kostnader. Da er det interessant å få vite kostnadsbildet for 3. rullebane på Gardermoen og hvordan statsråden ser på det kontra å ta i bruk en rullebane som allerede ligger klar til bruk på Rygge? Hvor er venstresiden med miljøvernminister Grande, samt Østfoldbenken? Har de fått beskjed om å sitte rolig i båten så den ikke velter?

Konklusjonen er at jernbaneutbyggingen gjennom Østfold må gå som planlagt og vedtatt. Jeg synes ordfører Nygård i sitt debattinnlegg pekte på viktige argumenter. Han gjorde også en god figur i Dagsnytt 18, og, det var nok en medvirkende årsak til statsrådens debattittel: «Hele Norges samferdselsminister».

Les også

God dialog om Østfoldbanen, men ingen avklaring

Kommentarer til denne saken