Hele Fotball-Norge raser mot utsettelse – men Øssia-Espen støtter myndighetene

Helsemyndighetens utspill om å utsette oppstarten for bredde- og barnefotballen til 1. september har skapt et opprør i store deler av fotballfamilien. Men mangeårig fotballeder på Østsiden, Espen Nilsen har ingen betenkeligheter med at det ikke blir spilt kamper før i 2021.