Heidi forventer et underskudd på mellom 500.000 og 600.000 kroner i 2020

Virksomhetsleder for kulturhusene i Fredrikstad, Heidi Kulsli, forteller om et krevende «koronaår». Hun forventer at Blå Grotte og St. Croix til sammen vil ende med et underskudd på mellom 500.000 og 600.000 kroner.