Til foreldre, kommunedirektører, kommunepolitikere, voldsutsatte, arbeidsledige, journalister, elever, lærere, studenter, unge og gamle med flere. 2 oktober: den internasjonale dagen for sosialpedagoger, en dag for å feire sosialpedagogene.

Sosialpedagogene trenger virkelige en dag der de blir feiret og satt pris på. FO Østfold vil med dette leserinnlegget sette fokus på sosialpedagogenes mange ulike arbeidsområder. Sosialpedagogene er uunnværlige.

Sosialpedagoger er barnevernspedagoger eller vernepleiere. De er eksperter på å legge til rette for inkludering og mestring, for både barn og voksne. De er uunnværlige i velferdsstaten. Alle trenger en eller annen gang i livet en sosialpedagog. Er du foreldre og barnet ditt sliter med å finne sin plass på skolen, sosialpedagogen vet om gode måter å tilrettelegge på for å finne en plass i for alle.

Har du en utviklingshemming: Sosialpedagogen vet hva som trengs slik at du kan ha like muligheter som alle andre i samfunnet.
Er du kommunaldirektør, og vil vite noe om ungdomsmiljøet: Snakk med en sosialpedagog, de jobber blant, med ungdommene og for ungdommene.

Er du arbeidsledig, og sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet: Sosialpedagogen hjelper deg med å kartlegge dine ressurser og din kompetanse, slik at du kan finne den rette jobben for deg.

Er du journalist og vil skrive om rusmisbruk: Sosialpedagogen vet mye om hva misbruk gjør med mennesker, familien og samfunnet
Opplever du vold fra noen som står deg nær: Sosialpedagogen kan hjelpe deg å finne gode måter å komme deg ut og vekk fra volden.
Er du skoleelev og opplever at miljøet på din skole er preget av mobbing og utestenging: Sosialpedagogen vet hvordan dere kan få til endringer i miljøet.

Er du statsminister og vil finne gode måter å ta imot barn som har opplevde krig og traumer i Syria: Snakk med en sosialpedagog, han eller hun vet mye om hva barn som har hatt det vondt trenger for å få et godt liv.

Bruker du altfor mye tid på dataspill: Sosialpedagogen kan hjelpe deg å finne løsninger på å regulere spilling og endre vaner.
Er du politiker og vil skape den beste eldreomsorgen: Sosialpedagogen kan mye om hva som må til for at mennesker skal ha god livskvalitet gjennom hele livet.

Går du i barnehagen og blir redd for at de større barna tar det du vil leke med: Sosialpedagogen kan hjelpe dere å finne trygge måter å leke sammen på. Er du flyktning og nyankommet i et fremmed land: Sosialpedagogen kan hjelpe deg å bli integrert i det nye samfunnet.
Er du lokalpolitiker og vil vite mer barnverntjenesten: Snakk med en sosialpedagog. De jobber i barnevernet.

Er du pårørende til et menneske med alvorlig sykdom: Sosialpedagogen vet hva det gjør med oss mennesker å leve med bekymring og krevende omsorgsoppgaver, og kan gi deg støtte og råd i din hverdag.

Sliter du med dårlig samvittighet fordi du har mobbet noen: Sosialpedagogen kan snakke med deg om hva mobbing gjør med andre mennesker, og med deg selv. Sammen kan dere finne måter som gjør at du kan slutte å mobbe. Er du student og ensom på nytt studiested: Sosialpedagogen kan hjelpe deg å finne din måte å få nye venner.

Er du ung eller gammel, opplever du å være en del av fellesskapet eller utestengt? Når du møter en sosialpedagog møter du en som er ekspert på å legge til rette for mestring og inkludering. I løpet av livet kan hver eneste en av oss få behov for råd og hjelp. Da er det godt å vite at det finnes folk med kompetanse til å hjelpe. Velferdssamfunnet er avhengig av dyktige sosialpedagoger: Gratulerer så mye med dagen!