Mot råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) stengte regjeringen skoler og barnehager 12. mars. FHI, med Camilla Stoltenberg i spissen, mente at dette ikke ville ha stor nok smittereduserende effekt til å forsvare de negative konsekvensene. FHI skal ta beslutninger og gi råd til beste for hele befolkningens totale helse, både den fysiske og psykiske. At regjeringen valgte å ikke lytte til FHI i denne saken, gjorde at mange barn og unge ble satt i en svært vanskelig situasjon.

Dette blir bekreftet av blant andre Simon Øverland, fagleder i FHi, en artikkel 3. mai, hvor han skriver at «de negative ringvirkningene av pandemien, som sosial isolasjon og inntektsfall for noen, som følge av smitteverntiltakene, kan ramme utsatte grupper sterkere». Sosial ulikhet i helse gjelder også for psykiske helseproblemer, og reduksjon av sosial ulikhet i helse er et av de overordnede målene for folkehelsearbeidet i Norge.

A-magasinet 16. mai hadde også en artikkel om dette. Ifølge «Alarmtelefonen for barn og unge» har langt flere ringt og sendt meldinger. Mange av meldingene kommer sent på kvelden, noen langt på natt, fra barn som venter til foreldrene sovner før de tør å ringe. Som gjemmer seg når de chatter, av frykt for at noen skal se hva de skriver.

I Debatten i NRK for et par uker siden, fikk programlederen synliggjort uenigheten mellom regjeringen og FHI om nedstengningen av skoler og barnehager. Statsministeren ble litt stiv i maska, men svarte, rolig som alltid, at hun levde fint med dette, og at hun som statsminister også må ta politiske hensyn når de tøffe beslutningene skal tas.

Politiske hensyn til fordel for hvem? Statsministeren forsvarer nedstengningen av skoler og barnehager også med at «foreldrene begynte å ta ut barna fra skolen av frykt for smitte».

Hadde det ikke vært bedre å iverksette tiltak mot denne frykten, istedenfor å stenge ned, med alle de negative følgene dette åpenbart ville medføre, og da særlig for utsatte barn og unge?

Så liten effekt tror Folkehelseinstituttet de forskjellige korona-tiltakene har hatt