Sliter med hodepine i tett inneklima

Klasse 9d: Morten Breivik mener at det er vanskelig å drive god undervisning i et inneklima som på Haugeåsen ungdomsskole. Her har klassen tre vifter spredt i klasserommet for å gjøre luften bedre for elevene. 				Alle foto: Geir A. Carlsson

Klasse 9d: Morten Breivik mener at det er vanskelig å drive god undervisning i et inneklima som på Haugeåsen ungdomsskole. Her har klassen tre vifter spredt i klasserommet for å gjøre luften bedre for elevene. Alle foto: Geir A. Carlsson

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Det første vi gjør om morgenen er å åpne vinduene og trekke for gardinene, sier elever i 9B.

DEL

Klassevenninnene Amalie Holten Lindberg (14) og Aurora Johansen (14) er begge enige om at situasjonen er uholdbar på Haugeåsen ungdomsskole.

– Man får fort vondt i hodet og klarer ikke å konsentrere seg, sier Johansen.

– I fjor var det faktisk litt bedre selv om det var varmere i været. Det var fordi vi hadde et klasserom på skyggesiden og det var større, sier Johansen.

Måtte gjøre strakstiltak

Blir lett slitne: Amalie Holten Lindberg (14) og Aurora Johansen (14) sier at alle blir slitne av varmen i klasserommene.

Blir lett slitne: Amalie Holten Lindberg (14) og Aurora Johansen (14) sier at alle blir slitne av varmen i klasserommene.

De to jentene er ikke alene om å slite i varmen. På Haugeåsen møter FB et inneklima med tett luft og høy temperatur.

– Sånn sitter vi her hele dagen, sier inspektør Tonje Maria Ruud og peker på vinduet på kontoret. Det står på vidt gap, og under står en stor maskin med et rør ut av vinduet.

– Dette er kommunens tiltak mot inneklimaet vårt. Det er en luftfrisker, men den bråker så ille at vi ikke kan ha den på mens vi skal jobbe, sier hun og skrur den på for å demonstrere.

– Vi måtte gå til innkjøp av vifter før eksamen. Elevene skulle ha eksamen i gymsalen som er uten vinduer og med elendig ventilasjon. Viftene var et strakstiltak vi måtte gjøre for egen regning, sier inspektøren.

Mye vondt i hodet

Viftene står nå plassert på forskjellige klasserom. FB besøkte klasse 9D som har tre vifter på sitt klasserom.

Selv denne dagen, som er grå og kjølig, står vinduene på vidt gap i klasserommet.

Tiltak: Kommunens tiltak har til nå vært solfilm på noen vinduer, samt høylytte luftfriskere, forteller inspektør Tonje Ruud.

Tiltak: Kommunens tiltak har til nå vært solfilm på noen vinduer, samt høylytte luftfriskere, forteller inspektør Tonje Ruud.

– Vi har mye vondt i hodet. Det hjelper litt med viftene, men i fjor var det helt forferdelig her på skolen, sier elevene som sitter ved pultene sine.

– Politikerne vil jo ha gode skoler, men det er ikke lett å drive god undervisning under slike forhold. Det er relativt enkle grep som skal til for å bedre situasjonen her, sier lærer og tillitsvalgt Morten Breivik.

I tillegg til luftfriskerene har kommunen gitt skolen solfilm til å ha på vinduene for å holde temperaturene nede.

– Solfilmen hjelper noe, men ikke nok. Elevene våre klager over hodepine daglig, sier inspektør Ruud og legger til:

– Det er også ille for de ansatte som skal jobbe her.

Stort etterslep

Sjef for bygg og eiendom i kommunen, Bjørn Hansen, vedgår at kommunen har et stort vedlikeholdsetterslep.

– Vi har ansvaret for forvaltning og drift av 120 formålsbygg, deriblant administrasjonsbygg, sykehjem, barnehager og skoler. For å få et overblikk over vedlikeholdsetterslepet har vi satt i gang en tilstandskartlegging som skal gå over en fireårsperiode, sier Hansen.

I år skal de første 30 byggene på kommunens liste kartlegges.

Han opplyser at det er ikke slik at skolene er verre tilredt enn andre kommunale bygg.

– Vi har et vesentlig vedlikeholdsetterslep i kommunen jevnt fordelt mellom de forskjellige byggene. Det er store behov for vedlikehold, vedgår han.

Trøst at det er åpent

– Vi trøster oss med at ingen bygg er så dårlige at de blir stengt. Videre er alle kommunale svømmeanlegg godkjente og vi har vann i alle bassengene. Det er over snittet for landet.

– Haugeåsen skole skal rehabiliteres på sikt. Når Råkollen skole flytter til Gudeberg vil Haugeåsen overta deres gamle lokaler i tillegg. Dette skjer kanskje i 2017, sier Hansen om tilstanden på ungdomsskolen.

Artikkeltags