Hankø-utbygger krever kontrollutvalgslederens avgang

- Jeg reagerer sterkt på det som har skjedd. Som privatperson kan Lars Petter Kuran (til venstre) gjøre opptak av en samtale han selv er del i, men ikke kraft av å være folkevalgt og leder av et kontrollutvalg, sier ordfører Jon-Ivar Nygård i sin knallharde kritikk av Kuran.

- Jeg reagerer sterkt på det som har skjedd. Som privatperson kan Lars Petter Kuran (til venstre) gjøre opptak av en samtale han selv er del i, men ikke kraft av å være folkevalgt og leder av et kontrollutvalg, sier ordfører Jon-Ivar Nygård i sin knallharde kritikk av Kuran.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Kontrollutvalgsleder Lars-Petter Kuran (34) er i hardt vær etter å ha gjort lydbåndopptak av en samtale i den betente Husebukta-saken. - Min tillit til Kuran er sterkt svekket, og jeg håper Høyre finner en annen kandidat dersom partiet skal ha lederen for kontrollutvalget etter høstens valg, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

DEL

Talsperson for Husebukta-utbyggerne, Rasmus Os, går enda lenger. I en kronikk krever han at Kuran umiddelbart treker seg som leder av Fredrikstad kommunes kontrollutvalg.

- Overhodet ikke akseptabelt

Bakgrunnen for den dramatiske utviklingen i saken er en telefonsamtale mellom Os og Kuran lørdag kveld. Kuran gjorde opptak av samtalen, og tok det deretter med seg videre i et møte med Husebukta-motstander Harald Zwart senere samme kveld. Der spilte han av samtalen for Zwart.

- Jeg reagerer sterkt på det som har skjedd. Som privatperson kan Lars Petter Kuran gjøre opptak av en samtale han selv er del i, men ikke kraft av å være folkevalgt og leder av et kontrollutvalg. Enda verre blir det når han i neste instans spiller det av for en tredjeperson, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Han har nå sendt en beklagelse på vegne av Fredrikstad kommune til Rasmus Os, hvor han skriver at "dette overhodet ikke er akseptabel opptreden fra en folkevalgt i Fredrikstad kommune".

Lars Petter Kuran bekrefter hendelsesforløpet overfor Fredriksstad Blad.

Legger seg flat

- I etterkant ser jeg at jeg selvsagt ikke skulle spilt av båndet for Harald Zwart. Det er kritikkverdig og noe jeg legger meg flat for, sier han.

Han mener likevel å ha hatt sitt på det tørre da han tapet selve samtalen med Rasmus Os.

- Jeg ble ringt opp en lørdagskveld, langt utenfor kontortid. Da er jeg å anse som privatperson, sier han.

Juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, Henok Tesfazghi, er ikke enig i den vurderingen.

- Ikke privatperson

- Dersom innholdet i samtalen dreier seg om en sak knyttet til ens rolle som folkevalgt, så er man nettopp det – folkevalgt – og ikke privatperson. Det vil være uavhengig av om man er på kontoret eller andre steder, sier Tesfazghi.

Lydbåndopptak av samtaler og hvordan dette skal håndteres, er regulert i Personvernloven. Her heter det blant annet at man må ha hjemmel i lov eller samtykke fra den det skal gjøres opptak av. Privatpersoner er unntatt denne bestemmelsen.

- Som folkevalgt kan man ikke defineres som privatperson dersom innholdet i samtalen dreier seg om noe som angår ens politiske virke, mener Tesfazghi.

Samme vurdering gjør ordfører Jon-Ivar Nygård.

Ville avklare

Kuran begrunner opptaket av samtalen ut fra to hensyn:

- Dels fordi det kom frem opplysninger i saken rundt seksjonering som jeg ønsket å avklare med Harald Zwart om var kjent eller ei, og dels for å kunne dokumentere senere dersom jeg på noe vis ble truet i samtalen. Det er en kjent sak at nevnte utbygger tidligere har vært truende overfor andre folkevalgte. Det kan blant annet min partikollega Tor Prøitz bekrefte, fremholder Kuran.

Rasmus Os tilbakeviser at han skal ha truet folkevalgte. I sin kronikk kaller han påstandene "bare vås".

Senere lørdag kveld møtte Kuran utbygningsmotstander Zwart i Fredrikstad sentrum. Her spilte han av samtalen han tidligere på kvelden hadde hatt med Rasmus Os. Det kontrollutvalgslederen ikke var klar over, var at Harald Zwart selv gjorde et opptak. Det som ble et opptak av opptaket, tok Zwart videre med seg og spilte av i et møte han hadde med varaordfører Kari Agerup neste dag. På den måten ble også ordføreren gjort kjent med saken.

- Lurt å ta opp samtaler

Harald Zwart avviser overfor Fredriksstad Blad at det er han som har rådet Lars Petter Kuran til å ta opp samtalen med Rasmus Os.

Harald Zwart gjør skjulte lydopptak i kampen mot Husebukta-prosjektet på Hankø.

Harald Zwart gjør skjulte lydopptak i kampen mot Husebukta-prosjektet på Hankø. Foto:


KRITIKK: Harald Zwart avviser kritikken.

- Os la frem en del svadajus i samtalen. Kuran var overrasket. Han ville sjekke dette med meg. Derfor tok Kuran opp  samtalen  han hadde, fremholder den profilerte Husebukta-motstanderen.

- Lars Petter Kuran  visste ikke  at jeg gjorde opptak av samtalen vi to hadde. Jeg forstår at Kuran ikke er blid på det jeg gjorde.  Jeg gjør konsekvent opptak av slike samtaler. Det mener jeg er lurt.

- Gjør du oppmerksom på at du tar opp samtaler med folk ?

-Nei, jeg har ingen plikt til det.

Lars Petter Kuran er på sin side indignert over Zwarts fremgangsmåte.

- Zwart har brutt min tillit

- Han har absolutt brutt min tillitt, det er det ingen tvil om. Jeg kontaktet ham mandag og ba om at opptaket ble slettet. Det har han bekreftet at meg at han har gjort.

Zwart forsikrer overfor FB at han har slettet opptaket.

Utover lydbåndopptaket er Rasmus Os også sterkt kritisk til hvordan Lars Petter Kuran har valgt å håndtere Husebukta-saken generelt den siste uken. Fredag ble det fattet et hastevedtak i kontrollutvalget hvor det blant annet heter at kommuneadministrasjonen i strid med bystyrets vedtak har gitt rammetilatelse og igangsettingstilatelse for utbyggingsprosjektet i Husebukta. Dette fordi seksjoneringsforbudet ikke er håndhevet.

"Som kontrollutvalgets leder fikk han utvalget til å treffe et inngripende og misforstått vedtak basert på skandaløs saksbehandling", skriver Rasmus Os i sin kronikk.

Akter ikke å trekke seg

Ordfører Nygård er heller ikke imponert over Kurans politiske håndverk.

- I beste fall snakker vi om svak saksbehandling. Her ble verken ledelsen i kommunen, andre relevante politiske utvalg eller utbyggerne varslet på forhånd om at saken skulle behandles. Det er kritikkverdig, sier Nygård.

- Bør han trekke seg med umiddelbar virkning?

- Det er det i så fall bystyret som må avgjøre gjennom å fremme mistillit. Det jeg kan si fra mitt ståsted er at jeg ser det som lite hensiktsmessig med noe bytte kun to måneder før valget. Jeg er mer opptatt av at Høyre finner en annen kandidat enn Kuran dersom partiet fortsatt skal ha lederen for kontrollutvalget etter høstens valg.

Lars Petter Kuran har likevel ingen intensjoner om å trekke seg.

- Jeg er enig i at det var kritikkverdig av meg å spille av dette lydbåndet for Harald Zwart. Jeg ser likevel ikke at det skal være noen grunn til å trekke seg. Hva kontrollutvalget nå velger å gjøre videre med Husebukta-saken, avhenger av hva kommunerevisjonen legger frem i vårt neste møte i september, avslutter han.
 

Artikkeltags