Gå til sidens hovedinnhold

Har vi demokrati i Norge egentlig?

«Dagsavisen melder at tre av fire (74 prosent) støtter Uniostreiken i en spørreundersøkelse. Kan man kalle seg et demokratisk land hvis disse ikke blir lyttet til?»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlegget er skrevet før streiken ble avblåst. Red.

Som hovedtillitsvalgt i NSF og medlem av UNIO familien stiller jeg dette spørsmålet. Har vi demokrati i Norge egentlig?

■ Norge rammes av en omfattende storstreik.

■ Yrkesgrupper som har mottatt stående applaus og massiv støtte under den pågående pandemien, fremmer nå sine lønnskrav. I et rettmessig og lovlig mellomoppgjør.

■ Pandemien har avdekket omfattende rekrutterings- og kompetanseutfordringer innenfor de samfunnskritiske yrkesgrupper som står i frontlinjen i pandemien.

Lønn er et virkemiddel som kan være med å løse disse utfordringene.

■ Utfordringer som arbeidsgivere i de fleste av Norges kommuner har innrømmet, og som fagorganisasjonene har frontet i årevis.

■ Unio som har forholdt seg lojalt til frontsfagmodellen og føringene i lønnsoppgjøret i fjor, endte opp med å bli lønnstapere i 2020.

■ NSF gjennomførte en uravstemning på vegne av streikevillige medlemmer i KS for 2020 i januar 2021, på grunn av utfordringer med pandemi. NSF fikk da protokollføringer og lovnader fra KS om å bli tilgodesett i mellomoppgjøret.

■ Nå møter vi en arbeidsgiver i KS som ser ut til å lide av hukommelsestap, både når det gjelder protokollføringene – og det faktum at vi har et skrikende behov for å gjøre noe med rekruttering og kompetansebygging i kommunene. De tar det heller ikke til etterretning, når de blir minnet på det.

Med sin steile, avvisende og arrogante holdning, står vi derfor nå i en omfattende storstreik som rammer sårbare brukere, elever og pasienter i kommunene.

Norge AS skal styres i et treparts samarbeid bestående av arbeidsgiver, fagorganisasjonene og politikere.

Når ansatte, brukere, elever, pasienter, pårørende og mannen i gata mener at denne streiken er nødvendig og viktig for å sikre tjenestene – og arbeidsgiver/politikere ser den som brysom og unødvendig. Blir da stemmene i demokratiet hørt og tatt til etterretning?

Dagsavisen melder at tre av fire (74 prosent) støtter Uniostreiken i en spørreundersøkelse. Kan man kalle seg et demokratisk land hvis disse ikke blir lyttet til?

Les også

Arbeidsgiver må våkne, mangelen på sykepleiere må løses

Kommentarer til denne saken