Har tatt med de ansatte og flyttet fra Råde

Færre mennesker trengte hjelp av Konfliktrådet i 2020.