Har samlet 30 lokalhistoriske artikler: – Alle skal finne noe de setter spesielt pris på

Årboken for Råde Historielag, med navn «Røtter», foreligger nå i den 18. årgangen. Boken inneholder hele 30 artikler.