Gå til sidens hovedinnhold

Har livet mening?

«Mange ser at livets mening ikke bare er et individuelt prosjekt, men handler om å skape et godt liv for flest mennesker på denne jord.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredriksstad Blad stiller utvalgte mennesker 20 spørsmål. Ett av dem er om livet har mening. Ikke alle har reflektert over det, og vi får ulike svar. Det positive er at mange ser at livets mening ikke bare er et individuelt prosjekt, men handler om å skape et godt liv for flest mennesker på denne jord.

Ifølge den norske filosofen Peter Wessel Zapffe er det å spørre etter mening et åndsoverskudd hos mennesket, nærmest for en defekt å regne. Vi har en større intellektuell kapasitet enn hva naturen krever, og bruker denne til meningsløse grublerier.

Einstein

Albert Einstein så annerledes på det. For ham var det et under at verden kunne forstås, at han kunne søke etter mening og forklaringer på naturfenomen, og tenke ut lover som stemte på virkeligheten. Han var fascinert av dette samsvaret mellom hvordan hjernen var strukturert og hvordan verden var skrudd sammen. Det er jo dette som er fundamentet i all vitenskap: Virkeligheten kan forstås. Det er samsvar mellom logos i bevisstheten og logos i tilværelsen, som antikkens filosofer ville si det. Dette var altså ikke uttrykk for noen defekt ved menneskets natur.

Derfor vil mange si det slik at menneskets søken etter mening har som bakteppe at mening finnes. Eller for å uttrykke det poetisk med filosofen Simone Weil: «Et barn holder ikke opp med å gråte fordi om man innbiller det at der kanskje ikke finnes noe brød. Det gråter likevel».

Gudstro

Til vårt tema svarte filosofen Ludwig Wittgenstein: «Å tro på Gud betyr at man ser at verdens fakta ikke er slutten på alt. Å tro på Gud innebærer at man ser at livet har mening». Men vil en gå til Bibelen med spørsmålet om hva livets mening er, så vil vi slite med å finne svar. Det kan være at spørsmålet er for moderne. Eller kan det være som Knappestøperen sier til Peer Gynt at mesters mening skal vi ane?

Schweitzer

Noen vil se i Bibelen at livets mening er å gjøre Guds vilje. Dette har blitt kalt forvalteroppdraget. Mennesket skal forvalte skaperverket til glede og gagn for seg selv og andre mennesker. Herunder hører også å bruke sine evner og anlegg, å få utfolde seg selv. Albert Schweitzer formulerte dette livsprogrammet i uttrykket «Ærefrykt for livet» og utbroderte dette videre: «Den mest elementære kjensgjerning i menneskets bevissthet lyder slik: 'Jeg er liv som vil leve midt blant liv som vil leve.' (...) Det grunnleggende prinsipp for moral er respekt for livet. (...) Det gode er: å bevare liv, å fremme liv, å utvikle liv så det når sin høyeste utfoldelse. Det onde er: å tilintetgjøre liv, skade liv, å holde nede liv som er utviklingsdyktig». Og lenge før miljøbevegelsen kunne han si: «Et menneskes holdning er moralsk bare når det regner alt liv for hellig, både planter, dyr og mennesker, og når det ofrer seg for å hjelpe liv som er i nød».

Søken etter fellesskap

I disse pandemitider har mange av oss oppdaget verdien av å ferdes i naturen og verdien av det menneskelige fellesskap. Vi har sett at de største stundene livet opplever vi utendørs, og ikke i godstolen foran TV-en. Og mange av oss har erkjent at livet er som rikest i fellesskap med andre. Vi har lært det under pandemien, om ikke annet som et savn etter samvær med andre. Vi mennesker er flokkdyr. Vi trives best sammen med andre. Det er derfor vi har språket. Det tjener som kommunikasjonsverktøy.

I forlengelsen av dette har troen også sett livets mening i søken etter fellesskap med vårt opphav. Med han som har skapt oss og gitt oss livet. Siden vi er fellesskapsvesen som søker fellesskap, er det rimelig også å søke dette fellesskapet. Som kirkefader Augustin sier det: «Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg».

Jeg siterte Wittgenstein over. Han ville ikke kalle seg religiøs, men han hadde et favorittbibelord, nemlig Matt 16,26: «Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel?» Det er også et aspekt ved livets mening.

Kommentarer til denne saken