Hvaler er en kommune som er kjent for å tiltrekke seg den eldre generasjon. Ikke så rart da klima er softere på Østlandet samt at kommunen grenser til Sverige som gir muligheten til å få kjøpt billigere mat og drikke samt at en hyggelig fjordtur ikke er til å forakte. Mange har også reist til storbyene for å jobbe, og velger så å flytte tilbake til gamle trakter på sine eldre dager. SSB har spådd en kraftig økning av antall eldre innbyggere fremover, og det vil være en vinn-vinn-situasjon om flere eldre kan bo samlet og ikke spredt mht. hjemmesykepleien. De som flytter inn på Dypedalsåsen, har ingen planer om å dra på kjøpesenter eller ta en tur ut med sjarken. Teinene er på land for lengst.

Tilbudet til de eldre blir som regel bedre ved å samle tjenesten på ett sted, kommunen sparer samtidig penger og kan opprettholde en god tjeneste. Dette er fremtidige løsninger iht. nyere forskning. Dypedalsåsen er base for hjemmesykepleien og legekontor osv. Ved å bygge på Dypedalsåsen vil det spare kommunens biler og mye tid som blir brukt til transport mellom øyene samt samlet kompetansen på et sted.

Stiftelsen har et stort område på Dypedalsåsen med plass til opp til 30 boenheter som kan brukes til dette formål, med svømmebasseng og underjordisk garasje. En ny bolig koster ca. 2,5 millioner kroner hvor det er mulig å søke om 1,5 millioner kroner i tilskudd fra Staten pr. bolig. Stiftelsen har tomter og har tilbudt seg å betale 500.000 kroner, noe som vil bety at Hvaler kommune betaler kun 500.000 kroner pr. bolig.

Det vil si at Hvaler kommune kan få bolig for sine eldre til en rimelig pris, og dette har kommunen takket nei til. Uansett hvor man er lokalisert vil vedlikehold komme på toppen. Men her har vi en stiftelse som er så generøs at den tilbyr tomt samt delfinansiering. Brukeren vil kunne få flere alternativer å velge mellom: 1) boligbyggelag med innskudd, 2) beboere kjøper seg inn og får innskuddet tilbakebetalt når de flytter 3) kun husleie.

I kroner og ører vil ti eldreboliger/omsorgsboliger på Dypedalsåsen koste Hvaler kommune fem millioner kroner. Vi har alle lest i Fredriksstad Blad at Hvaler kommune har 211 millioner kroner «på bok», hvorfor ikke omprioritere og benytte fem millioner av disse lånte midlene som «står på bok».

• 10 boliger (2,5 x 10) = 25 millioner kroner

• Statlig refusjon (1,5 x 10) = 15 millioner kroner

• Stiftelsen Dypedalsåsen bidrar med tomt.

• Stiftelsen Dypedalsåsen investerer 5 millioner kroner.

• Hvaler kommune investerer 5 millioner kroner.

Det er viktig for familien til den det gjelder å vite at vi har kapasitet på Hvaler til en verdig avslutning på livet. Fremskrittspartiet støtter Stiftelsen på Dypedalsåsen.

Godt valg, stem Frp.