Gå til sidens hovedinnhold

Har Hvaler kommune virkelig et av Østfolds største og mest kompetente  byggesaksmiljøer? 

«Etter min mening må politikerne i kommunen i sterkere grad stille krav og følge opp om det viktige byggsak-feltet ivaretar innbyggernes rettigheter.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Byggesaksavdelingen i Hvaler kommune har i høst blitt gjenstand for offentlig oppmerksomhet. Det kan være på sin plass.

Vi har merket oss ordfører Vaugers svar i Fredriksstad Blad (20. august) på Jon Jacobsens kommentar der han tok for seg ordførerens reaksjon på det ulovlig ble malt «PRIVAT» på en fjellvegg i Skjærgården. Jacobsen mente hun er en «skjærgårdssheriff som trekker raskere enn sin egen skygge for å markere på vegne av folk flest at vi ikke finner oss i at noen skal ta seg til rette på denne måten.» Ordføreren viste blant annet til vedtatt budsjett fra den nye rødgrønne posisjonen på Hvaler, der Jacobsen ville ha sett at det er satt av øremerkede midler til å øke kapasiteten på ulovlighetsoppfølging.

Les også

Mener det er umulig å fjerne PRIVAT-maling på svaberget: – Det går ikke engang vekk med stålbørste

Neste innspill kom i et leserbrev av 29. september av sivilarkitekt N. J. Lugg der han viser til kommunens innsigelser i en byggesak vedrørende en hytte i Pulservikgata og han hevder at administrasjonen har inkompetanse i byggesak. «Dette er en etat i fri dressur med et skrikende behov for en radikal holdningsendring.» «De ansattes ordinære ansvar er jo å sørge for at innbyggerne får ivaretatt sine rettigheter, ikke at de fratas dem», mener Lugg.

I et lengre tilsvar den 6. oktober, imøtegår rådmann og ordfører sivilarkitekt Luggs påstander. Her summeres de opp etatens rolle og betydningen av dens arbeide. «Innbyggere og hytteeiere i Hvaler kommune kan være glade for at kommunen har ansvarsbevisste og kompetente ansatte som gir alle en god og rettferdig behandling. På grunn av vår beliggenhet og alle hyttene har Hvaler kommune en av Østfolds største og mest kompetente byggesaksmiljøer.»

I sin kommentar den 6. oktober karakteriserer Lugg rådmann og ordførers leserbrev som «Selvskryt skal man lytte til, det kommer fra hjertet

Jeg også mener at rådmannens og ordførerens oppsummering og påstand er betydelig overdrevet.

For mitt vedkommende har det i en helt ordinær byggesak ikke vært mulig å få svar fra kommunen etter en rekke brev og dokumentasjoner knyttet til en lovlig naboklage i en byggprosess. Korrespondansen har pågått i flere måneder. Min husstand (fastboende) opplever dette som respektløst og nedverdigende.

Riktignok har vi fått et svar om ulovlighetsoppfølging, altså ikke et svar på naboklagen, men et svar på hvorfor vår anmodning om tilsyn etter plan- og bygningsloven ikke er imøtekommet. Det skyldes blant annet, skriver saksbehandler, at det nå er registrert ca. 170 andre mulige ulovligheter i Hvaler kommune. De øremerkede midlene fra politisk hold har tydeligvis ikke hjulpet.

Etatens forklaring i brevet til oss er at kommunen ikke har funnet det nødvendig å kontrollere byggearbeidene, begrunnet i kommunens «praksis, kompetanse og ressurser», og hvor «mye ressurser vi får til ulovlighetsoppfølging» og «hvor alvorlig ulovligheten er».

Dette får vi altså opplyst pr. brev fra «et av Østfolds største og mest kompetente byggesaksmiljøer.»

Etter min mening må politikerne i kommunen i sterkere grad stille krav og følge opp om det viktige byggsak-feltet ivaretar innbyggernes rettigheter.

Les også

Byggevedtak på Hvaler ble omgjort – nå er det strid om hvem som skal ta regningen

Kommentarer til denne saken