Gå til sidens hovedinnhold

Har Hvaler kommune noe å skjule?

Marita Wennevold Hollen mener det rimer dårlig å holde kommunestyret lukket med henvisning til personlige forhold når begrunnelsen for rådmannens avgang er uenighet om hvordan kommunen skal drives videre.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I går fikk vi vite at kommunestyret, ordfører og rådmannen hadde forskjellig syn på hvordan kommunen skal drives videre. Kommunestyret har endelig ansvar som arbeidsgiver, og ifølge kommunens hjemmeside har de blitt enige om en avtale om at rådmannen fratrer på dagen.

Dette et ansvar jeg har ventet lenge på og påpekt imitt leserinnlegg senest i oktober 2020.

Dog ble kommunestyremøtet holdt lukket, med henvisning til Forvaltningslovens paragraf 13. Denne paragrafen regulerer personlige forhold.

Les også

Rådmannsavtalen blir offentlig tirsdag

Rådmann Eriksen og ordfører Vauger har begge uttalt til mediene at dette dreier seg om samarbeidsproblemer og hvordan styre Hvaler videre inn i fremtiden. Da er det vanskelig å forstå at nevnte paragraf anvendes, da dette ikke kan ses på som en personalsak eller personlige forhold, se sitat fra Forvaltningsloven 13.1:

«Reglene om taushetsplikt tjener også det formål at de beskytter forvaltningen mot pågang fra folk som ønsker seg kjennskap til opplysninger.

På en annen side skal ikke reglene benyttes av forvaltningens tjenestemenn til å skjule kritikkverdige forhold hos den selv.»

Les også

Rådmann Dag Willien Eriksen (52) går på dagen: – Dette var den eneste fornuftige løsningen på situasjonen

Om det skulle ha vært utøvd ulovligheter fra rådmannens side, er det i dag heller ikke vanlig å skåne en offentlig person, særlig ikke i en så fremtredende rolle.

Det er derimot enda viktigere at Hvalers innbyggere får innsyn i sakens natur, ikke minst om det er grunnlag for etterlønn, selv om dette trolig er fremforhandlet på et tidligere stadium.

Med Hvalers tyngende økonomi, utgjør 2,2 millioner kroner vesentlige midler, hvor enn disse er avsatt og skal hentes fra.

At både kommunens politikere og kontrollutvalget har problemer med å finne de reelle tallene i budsjettet og i årsregnskapet, er et faretruende signal. Ikke minst at Fylkesrevisor har etterlyst 20 punkter som skulle vært innlevert for to år tilbake og fortsatt purret på dette under et av høstens kommunestyremøter.

I hvilken retning tipper i så fall resultatet? I pluss eller minus når de reelle tallene innhenter realitetene? Jeg frykter dessverre et ytterligere minus.

Dette har ikke Hvaler kommune «råd» til, for å unngå å bli lagt inn under Robek (offentlig administrasjon).

Rådmannen hadde et særdeles optimistisk budsjettanslag med tanke på nye skatteinntekter, begrunnet med økning av innbyggernes skatteinntekter. Forventet han da en økning av oss som lønnsmottagere utover det som er forventet nasjonalt og økning i BNP? Lite trolig i denne fasen med covid-19 vi fortsatt er inne i.

Eller er det et større antall nyinnflyttere han har basert sine tall på, vi som ikke har arbeidsplasser å tilby?

Eiendomsskatten ble som kjent redningen. Budsjettet som endelig ble vedtatt, var posisjonens, dog med et fortsatt noe høyt anslag på inntektssiden og naturlig avgang som virkemiddel for å redusere den topptunge organisasjonen.

Slike prosesser tar som kjent svært lang tid, og kommer ikke under begrepet «kutt».

Nå må ny rådmann etterhvert på plass, i mellomtiden virker den konstituerte, som også i sin tid forlot Grue kommune grunnet ulikt syn på veien videre.

Hvalers innbyggere og hyttebeboere, samt mediene må her få innsyn i saken. Å motsette seg dette, vil kunne virke som om det er noe å skjule.

Det er det vel ikke, eller er det?

Les også

Godt betalt for dårlig utført jobb – og skattebetalerne tar regningen

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.