Har flyttet til nye lokaler

Bilsalong1 regner med å selge 150-200 biler med batteri fra sine nye lokaler, tett opptil Rolvsøyveien.