Har fått tilbud om lokaler på Øra – «slipper» å flytte til Sarpsborg

Øra-området har likevel plass til bedriften Sirkulær Energi, som ville miste støtten fra næringsfondet ved å flytte til Sarpsborg. Styreleder Tor Prøitz sier at det ser ut til å ordne seg med lokaler.