– Jeg har to interessenter som vil overta på dette nivået. Men i familien har vi blitt enige om at vi skal sitte rolig inntil videre, sier Aaserud.

I markedet finnes det flere aktører som har spesialisert seg på å koble sammen grupper av privatpersoner som vil spleise på større investeringsløft. Tradisjonelt har det vært høyinntektsgrupper med ledig kapital som har ønsket slike investeringer. Det er et slik miljø budene kommer fra, i følge Aaserud.

Tjente penger i 2020

Østsiden Storsenter AS tjente penger i 2020. Overskudd før skatt ble 1,1 million kroner. Men det kunne vært mer.

– På grunn av lover og regler har vi butikkarealer på 1.000 kvadratmeter i første etasje stående tomme. Slik har det vært i fire år. Vi får ikke leie ut til noe annet enn kontorer. Men kontorer har det ikke vært mulig å leie ut til, sukker Aaserud.


Aaserud mener det er enkelt å leie ut de ledige lokalene i Østsiden Storsenter, men da må han ha en dispensasjon på fylkesnivå. Nå har han prøvd å få drahjelp fra Fredrikstad kommune opp mot Viken fylkeskommune, men ifølge Aaserud har han ikke lykkes med det.

– Jeg har kontakt med en aktør innen brunevarer og hvitevarer som gjerne vil ha lokalet. Også en utstyrsforretning vil inn. I stedet reiser nå beboerne på Østsiden til Sarpsborg for å kjøpe seg kjøleskap, hevder eiendomsgründeren.

I 2020 fikk Østsiden Storsenter AS et resultat før skatt på 1,1 millioner kroner. Selskapet har sikret seg mange store kjeder som leietagere i senteret.

Ifølge regnskapet er det ingen ansatte og ingen lønnsutgifter i Østsiden Storsenter AS.

Har lånt penger internt

Regnskapet viser en gjeld på 100 millioner kroner i Østsiden Storsenter AS. Blant gjelden er også noe som kalles ansvarlig lån.

– Deler av gjelden i Østsiden Storsenter er interne utlån mellom selskapene mine. Utad har Østsiden Storsenter en gjeld på 81 millioner kroner, sier Aaserud.

– Hvilken rentestrategi har du valgt?

– Jeg har gode betingelser. Valutalån er livsfarlig. Det vet jeg alt om. Dette er ikke noe for oss som driver med fast eiendom i Norge. Jeg binder heller aldri renten. Det aller siste jeg har lest, tyder på at renten er litt på vei ned igjen.

Aaserud driver fortsatt med å bygge og selge gjennom flere selskaper. I en alder av 73 år har han fortsatt ikke tenkt å ta pensjon. «Aaserud- konsernet» består foruten han selv av sønnen Jim og barnebarnet Jørgen pluss en arkitekt som de samarbeider tett med.

Har nye planer på Skjærhalden

Lokalt jobber han med et par nye reguleringsplaner på Skjærhalden. Han er i gang igjen på svensk side etter pandemien, og det er et par store utbygginger i Sarpsborg og i Rakkestad. Tl sammen er Aaserud registrert med 55 roller i norsk næringsliv.

I boligprosjektet hans på Skjærhalden er det ifølge Aaserud bare to leiligheter igjen. Men han jobber med å regulere et nytt område tett inntil samt et område på motsatt side av Storveien på Skjærhalden.

– Jeg jobber også med noe på Hvileberget på Skjærhalden, sier Aaserud, som avslår å være mer konkret.