Har du tenkt deg på fyllinga i dag? Da bør du beregne god tid!