Det nytter ikke å klage etter valget over at skatter og avgifter går opp, om du har stemt på feil parti. Gled dere. Vi i Fremskrittspartiet jobber aktivt for at du skal få beholde mer av dine egne penger. Gjennom våre 15 debattinnlegg i Fredrikstad Blad har dere fått et innblikk i hva som opptar Fremskrittspartiet her ute i havgapet. Redusere og fjerning av eiendomsskatten, formueskatten, og arveavgiften må ikke på ny bli innført. Vi er for fritt helsevesen, slik at alle kan velge, og vi tar dermed hånd om de som sitter nederst ved bordet, og folk som kjemper mot byråkratiet.

Vi har også et ønske om at Dypedalåsen skal videreutvikles da det ligger midt i Hvaler hvor 70 prosent av befolkningen bor og det er her helsekompetansen er samlet. Alle har en rett og trenger en verdig avslutning på livet.

Skjærhalden båtforening som startet i 1952 står i sin livs store kamp for å beholde sine eiendeler som blir sterkt presset av Borg Havn. Båtforeningen har forpliktelser overfor sine medlemmer i form av innskudd og investeringer i bryggeanlegget. Borg Havn nekter foreningen å utføre investeringer og noen form for vedlikehold og oppgraderinger uten at de selv skal delta, samt å ta eierandel i deler eller hele anlegget. Dette er uhørt. Dette skjer fordi Borg Havn ønsker å sjanghaie/overta hele havneanlegget til sin egen fordel. Borg Havn har en sammenblanding som havnemyndighet, regulant, egenoperatør og markedsoperatør i samme marked. Dette er ikke bare uheldig, men viser grådighet og er brudd på EØS-loven.

Det mest alvorlige og graverende er at vi står foran starten på en ny miljøforurensing i stor skala som vil sette oss mange år tilbake på grunn av mudring i Glommas utløp på Øra. Mudderet skal dumpes rett i sjøen ved Møkkalasset på Hvaler. Vi snakker her om hundre-tusener av kubikk. Det høres ut som om Møkkalasset er et egnet sted til å dumpe resten av møkka i Oslofjorden. Vi er av den formening at mudderet og mange av disse farlige segmentene må på land, og ikke dumpes i Hvalerskjærgården, og dermed ødelegge havet, strender og livet der, parallelt som man promoterer Hvaler som en turist destinasjon. Motsatt – skal velkomsthilsenen til Hvaler bli: Velkommen til Møkkalasset?

Med den avgiftspolitikk som eventuelt vil bli innført ved et regjeringsskifte, kan det bli meget dyrt for den enkelte i form av økte avgifter på drivstoff, elkraft, mm. Det man kaller middelklassen forsvinner, flere familier og enslige unge og gamle vil måtte søke økonomisk hjelp. De fleste kommuner har dessverre «solide» erfaring med overskridelser innenfor sosial budsjettene. Hvaler og! Man burde ha lært.

Et lokalt eksempel på avgiftsøkninger – en ny bompassering på Kjøkøy står snart på trappene.

Og en ny retaksering av eiendommene på Hvaler betyr økt eiendomsskatt. De som bor i hus og hytter kan ikke bære alle kostnadene da må man begynne å se på regnestykket på nytt og taksere også nærings- og landbrukseiendommer til normale takster – slik at alle bidrar. Beboere og hytteeiere fikk en økt eiendomsskatt i januar 2021 og de kan glede seg snart til enda en ny økning.

Med en kombinasjon av en varslet renteoppgang og nåværende pengebruk, og nåværende pengebruk i Hvaler, vil dette tvinge seg igjennom. Hvaler kommune besluttet å ta opp store lån i år og har 211 millioner lånte kroner på bankbok, klare til bruk. Dette må stoppes!

De som allerede sliter med å få endene til å møtes, vil slite enda mer ved økte skatter og avgifter og flere av middelklassen vil ende i denne kategorien. De som lider av høye bilavgifter, bompenger og eiendomsskatt, er folk som ikke har jobb, de som er uføretrygdede, pensjonister, deltidsansatte, eller folk som har jobb med vanlig lønn, og dem er det mange av. Folk er avhengig å bruke bil som transportmiddel i hverdagen. Vi må redusere avgiftene for folk flest. Motsatt - ved et regjeringsskifte kan du regne med økte skatter og avgifter.

Støtt derfor Fremskrittspartiets arbeid i kampen mot skatter og avgifter.

Godt valg.